zmiana limitu transakcji gotówkowych dla firm do 15000zł 15tys złotych
© Can Stock Photo / jamesstar

Strona główna / 15 tysięcy złotych w gotówce

15 tysięcy złotych w gotówce

Od 1 stycznia 2017 r. płatności firmowe przekraczające kwotę 15 tyś. złotych będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku bankowego. Do tej pory limit ten wynosił również 15 tysięcy, ale nie złotych, a euro. Obniżenie progu transakcji gotówkowych przyjęto w czasie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na wstępie warto wspomnieć, że przepisy te dotyczą jedynie przedsiębiorców, czyli nie są nim objęte osoby fizyczne. Niemniej jednak w sytuacji gdy transakcja jest pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną płatność musi przejść przez rachunek bankowy.

Zgodnie ze zmianami ograniczającymi dokonywanie przez przedsiębiorców transakcji w formie gotówkowej, od początku 2017 roku wszystkie płatności (zarówno ich dokonywanie, jak i otrzymywanie) w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, będą musiały być wykonywane za pomocą rachunku płatniczego, gdy ich wartość przekroczy 15 tysięcy złotych. Transakcje w walutach obcych, będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zmiany dotyczyć będą płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r., jednakże nie będą miały zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (oczywiście pod warunkiem, że wartość tychże transakcji nie będzie przekraczała dotychczasowego limitu 15 tys. euro.) Dodano także, że nowe zasady związane z korektą nie będą obowiązywały w stosunku do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy.

Celem zmian jest powiązanie dokonywania określonych rozliczeń firmowych za pośrednictwem konta bankowego ze strefą rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorstwa naruszające nowe przepisy nie będą mogły zaliczyć płatności (przekraczających 15 tyś zł i dokonywanych z pominięciem rachunku bankowego) do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto będzie można łatwiej monitorować płatności VAT i jeżeli Ministerstwo połączy to razem z plikami JPK oraz zbuduje odpowiedni algorytm, dużo łatwiej „wytropi” potencjalnego oszusta.

Według Ministerstwa Finansów, aktualny, bardzo wysoki limit 15 tysięcy euro jest nagminnie wykorzystywany do wykonywania płatności gotówkowych. W związku z tym jego ograniczenie do 15 tys. złotych, będzie miało znaczącą funkcję prewencyjną.

Jak utrzymują zwolennicy nowelizacji, spowoduje ona uszczelnienie systemu podatkowego, pozytywnie wpłynie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz ograniczy szarą strefę, a co za tym idzie spowoduje przypływ gotówki do budżetu oraz zmniejszy ilość fikcyjnych transakcji, w tym wyłudzeń VAT oraz prania brudnych pieniędzy.

Warto wspomnieć, że Polska nie jest pierwszym krajem obniżającym limit transakcji. W państwach Członkowski Unii Europejskiej na przełomie kilku ostatnich lat wprowadzano podobne zmiany, co spowodowało spadek szarej strefy o 1 do 2 punktów procentowych PKB. Analogicznie, rząd ma nadzieję na podobny efekt przyjętych zmian w Polsce.

Michał Malesa
Doradca Podatkowy. Uprzednio związany z PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte. Prywatnie pasjonat sztuk walki i sportów zespołowych. Opiekun działu pomocy podatkowej Papug.pl