alkohol w pracy problem alkoholowy polskich pracowników
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Choroba przewlekła w miejscu pracy: C2H5OH

Choroba przewlekła w miejscu pracy: C2H5OH

Mało jest chorób tak napiętnowanych moralnie jak uzależnienie od alkoholu. To przewlekła choroba, tak jak np. reumatyzm, ale ze względu na kontekst społeczny, jaki jej towarzyszy, chorym ciężko jest się dostosować do procesu leczenia, w związku z czym łatwo tracą swoje źródła utrzymania.

Ludzie zaczynają pić z powodu różnych trudnych sytuacji i mino że nikt z nich nie planuje uzależnienia, mechanizmy iluzji i zaprzeczeń, jakie się wtedy rozwijają, nie sprzyjają racjonalnemu spojrzeniu na swój problem. Lecz jeśli pracodawca takiego pracownika nie skreśli, ten często – jak wynika z relacji trzeźwiejących alkoholików – będzie w stanie na bazie tej szansy „wziąć się w garść” i rozpocząć leczenie.

<div class=”servit-sliderinposts”>


</div>

Według orzeczenia Sądu Najwyższego (z 10 października 2000 r.) „stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową nie stanowi dostatecznej podstawy, aby przypisać mu ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (I PKN 76/ 00)”.

Żeby jednak uzależniony pracownik mógł czuć się bezpiecznie i nie drżeć na myśl o zwolnieniu dyscyplinarnym, powinien zatroszczyć się o faktyczne podjęcie leczenia i uzyskać zaświadczenie lekarskie, które stwierdza chorobę alkoholową.

Wśród komentujących powyższe orzeczenie przeważa przedstawianie go jako problemu dla pracodawców. Pojawiają się też w sieci porady, jak obejść te zasady. Oczywiście w ramach oburzenia, że złe prawo chroni alkoholików przed konsekwencjami ich postępowania… Takie podejście wynika z braku podstawowej wiedzy na temat choroby alkoholowej.

W niektórych krajach Europy (np. w Szwecji) pracodawca ma obowiązek zagwarantowania warunków do pracy dla osób z chorobą alkoholową. Na przykład jeśli miejscem pracy jest statek, który wypływa na długie trasy, to armator ma obowiązek zorganizowania grup wsparcia dla uzależnionych na tym statku.

Także w Polsce coraz więcej pracodawców woli pomóc pracownikom uzależnionym od środków zmieniających świadomość i ich zatrzymać, zwłaszcza jeśli są dobrymi fachowcami. Wielu terapeutów uzależnień uważa, że to bardzo mądra decyzja, dodając, że nie ma trzeźwiej myślącej osoby niż trzeźwiejący alkoholik.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.