Ciekawa wiedza – tylko dla wybranych
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Ciekawa wiedza – tylko dla wybranych

Ciekawa wiedza – tylko dla wybranych

Większe miasta Polski mogą poszczycić się wzrostem liczby zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. I to nie byle jakich zajęć. Jak grzyby po deszczu powstają mniejsze i większe inicjatywy oferujące naukowe atrakcje.  Centrum Nauki Kopernik, Mały Geniusz,  DaVinci School, sieć Fab Labów – tam dziecko przeprowadzi eksperymenty naukowe, nauczy się szybkiego zapamiętywania, wykształci inteligencję finansową albo zbuduje teleskop. Niestety nie wszyscy mają możliwość skorzystania z tych inspiracji. Pierwszą barierą są finanse, drugą – odległość od dużych miast.

W najtrudniejszej sytuacji jest młodzież ucząca się na terenach popegeerowskich, zwłaszcza z województwa warmińsko-mazurskiego (żyje tu największy odsetek ludzi w skrajnej nędzy). Jeśli do dzieci tam mieszkających nie przyjdzie nagle zaproszenie do Hogwartu, to mogą liczyć tylko na pomoc zainteresowanych dorosłych.

Może życie jest po prostu niesprawiedliwe i nie wszyscy muszą od dziecka przeprowadzać eksperymenty naukowe. Ale są takie dziedziny wiedzy, których znajomość szczególnie pozytywnie mogłaby wpłynąć na przyszłość młodych mieszkańców biedniejszych regionów. Zaznajamianie dzieci z podstawami programowania staje się lub już jest normą w wielu szkołach bogatszych państw. W Polsce – Ci, którzy to zauważyli – wprowadzają elementy informatyki już w przedszkolach (np. projekt Mistrzowie Kodowania Junior).

Do prowadzenia zajęć z programowania nie wystarczą jednak dobre chęci i wolontariusze. Potrzebna jest też baza sprzętowa. Tymczasem dzieci z niektórych miejscowości często nie potrafią obsługiwać komputera w ogóle. Na obszarach wiejskich starają się temu zaradzić pracownie komputerowe (publiczne punkty dostępu do internetu – tzw. PIAPy). Wg badań Centrum Cyfrowego przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – pracownie komputerowe to obok Orlików jedyne miejsca przyciągające tak liczną młodzież.

W prawie funkcjonuje element umożliwiający pomoc placówkom oświatowym również ze strony przedsiębiorców. Jeśli jakaś firma chce się np. pozbyć nieużywanych komputerów, może je przekazać szkole. Sprzęt komputerowy przekazany na rzecz placówek oświatowych ma preferencyjny sposób opodatkowania – VAT wynosi 0%.

Jakie warunki trzeba zachować, żeby przekazać taką darowiznę? Sprzęt musi być przekazany na rzecz placówki oświatowej, za którą uważa się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i szkoły wyższe. Ustawa wypunktowuje dokładnie, jaki rodzaj sprzętu jest objęty preferencyjną stawką VAT: są to jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a i urządzenia do transmisji danych cyfrowych.

Ważne jest również skompletowanie odpowiedniej dokumentacji: zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę (gmina), kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej. Kopie tych dokumentów firma powinna przekazać do urzędu skarbowego.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.