Ilustracja: dollarphotoclub

Strona główna / Czy można zmienić nazwisko żyjąc w konkubinacie?

Czy można zmienić nazwisko żyjąc w konkubinacie?

Coraz więcej par żyje w konkubinacie. W polskim prawie nie ma dla nich szczególnych przywilejów. Jedynie dzieci mają takie same uprawnienia jak dzieci urodzone w związkach małżeńskich. Jak wygląda sprawa zmiany nazwiska?

Sytuacja zmiany nazwiska w konkubinacie jest o wiele bardziej skomplikowana niż w małżeństwie. W chwili zawarcia związku małżeńskiego partnerzy mają prawo zachować swoje nazwisko, przyjąć nazwisko partnera lub przyjąć nazwisko dwuczłonowe. Po rozwodzie osoba, która zmieniła nazwisko ma prawo wrócić do poprzedniego. Osoba żyjąca w konkubinacie nie ma prawa do noszenia nazwiska konkubenta. Może je tylko zmienić w postępowaniu administracyjnym. Po rozpadzie związku zostaje przy nazwisku partnera. Jeżeli chce wrócić do poprzedniego nazwiska, musi po raz kolejny dokonać zmiany w trybie administracyjnym. Podobnie jest w przypadku konkubinatu osób jednej płci.

Jednak czasami to jest trudne zadanie. Do Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi wpłynął wniosek osoby homoseksualnej o zmianę nazwiska. Kobieta w uzasadnieniu wskazała, że nosi nazwisko ojca, z którym od rozwodu rodziców nie utrzymuje kontaktów. Twierdziła też, że pozostaje w bliskiej więzi emocjonalnej z osobą, której nazwisko chce przyjąć – razem wynajmują mieszkanie oraz mają wspólne konto. Kierownik USC uznał, że nie są to wystarczające powody, jakich wymaga ustawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny potrzymał decyzję. Dodał też, że pozostawanie w konkubinacie nie stanowi podstawy do zmiany nazwiska. Dotyczy to zarówno związków homoseksualnych, jak i heteroseksualnych. Warto dodać, że głosy sędziów były podzielone. Dlatego chociaż prawo umożliwia zmianę nazwiska w konkubinacie, wszystko zależy od decyzji sędziego i jego interpretacji przepisów.

Katarzyna Kubeł
Moja przygoda z dziennikarstwem trwa kilka lat i od początku łączy się z mediami elektronicznymi. Interesuje się otaczającym światem - w szczególności problemami i absurdami, które pojawiają się w naszym pięknym kraju.
  • Jul

    ,,Dlatego chociaż prawo umożliwia zmianę nazwiska w konkubinacie, wszystko
    zależy od decyzji sędziego i jego interpretacji przepisów.” Mój komentarz może wydać się dość kontrowersyjny, ale tutaj dużo zależy od świeckiego lub nieświeckiego podejścia sędziego. Jeżeli sędzia jest świecki w żaden sposób nie powinno go to uwierać, że dwoje ludzie żyje razem (szczęśliwie) bez ślubu. Każdy z nas, niezależnie od wyznania lub jego brak powinien mieć możliwość decydowania o swojej życiowej ścieżce. Dlaczego ktokolwiek z innym poglądem/stylem życia/wyznaniem jest w stanie narzucać komuś swoje wartości? Bo bez ślubu to ,,nie po bożemu”? Według kościoła – tak. Ale czy tacy ludzie kogoś krzywdzą? Żyją razem, są szczęśliwi, kochają się, tylko mają nieco inne podejście do świata. Zmiana nazwiska w konkubinacie? Jestem na tak.

  • Marek Błazenkowski

    Tutaj artykuł o zmianie nazwiska w konkubinacie, a moja narzeczona chce pozostać przy swoim nazwisku nawet po ślubie.