Dzieci zostają w rodzinach utrudnienia w odbieraniu i ograniczaniu opieki i kurateli
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Dzieci zostają w rodzinach

Dzieci zostają w rodzinach

Nowy rząd wprowadził pewne zmiany w strukturze odpowiedzialności ministerstw. Jedną z wyraźniejszych nowości jest skierowanie uwagi na politykę prorodzinną, za którą odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dlatego zmieniło też nazwę). Na początku grudnia 2015 r. Zostało ogłoszone kilka projektów ustaw planowanych do wprowadzenia przez resort w ramach pakietu pomocy rodzinie.

Jednym z głównych zauważonych przez polityków problemów, jest – zbyt częste i poparte niewystarczającymi przesłankami – odbieranie dzieci rodzicom i umieszczanie ich w ośrodkach opieki zastępczej. Według osób analizujących problem ten zabieg jest stosowany często z powodu wyłącznie trudności ekonomicznych, w jakich znalazła się rodzina.

Wyjaśniając swoje stanowisko Ministerstwo podkreśla, że problem braku wystarczających środków finansowych jest dużo mniej szkodliwy dla dziecka niż pozbawienie go rodziców.

Jak ma się jednak takie dziecko wychowywać, jeśli w rodzinie brakuje pieniędzy na np. jedzenie? Takie myślenie okazuje się pułapką, bo według wyliczeń – koszty wsparcia finansowego dziecka w rodzinie w trudnej sytuacji – są niższe niż utrzymanie dziecka w systemie opieki zastępczej.

Planowane zmiany miałyby uczulić sądy rodzinne i opiekuńcze na to, żeby wykorzystywały każdą inną sposobność, by takiej rodzinie pomóc, a dopiero w ostateczności – w zagrożeniu zdrowia i życia dziecka – decydowały o przenoszeniu dziecka do ośrodka opiekuńczego.

Wszyscy eksperci zgodnie stwierdzają, że Polska jest w dramatycznej sytuacji demograficznej. W związku z tym, że wciąż brak jest spójnej polityki prorodzinnej, jesteśmy w ścisłej czołówce państw o najniższej ilości urodzeń. Najwięcej prorodzinnych przywilejów oferują państwa takie jak Niemcy i Francja oraz mniejszy Luksemburg. I tam też często wyjeżdżają rodziny, którym zależy na skorzystaniu z tych przywilejów.

Ostatnio jednak słyszymy o lawinie nowych pomysłów na politykę dla rodzin w Polsce. Dyskusje wokół nich powodują jednak tyle obaw co nadziei. Podobno wkrótce poznamy kompleksowy program pomocy rodzinom, a pierwsze ustawy zaczną „działać” w systemie prawnym.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.