wiza izraelska, Izrael pieczątka, paszport
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Izraelska pieczątka w paszporcie dużym ograniczeniem w podróżowaniu

Izraelska pieczątka w paszporcie dużym ograniczeniem w podróżowaniu

Marta Pietrzak

Izrael to piękny kraj z bogatą historią, budzący jednak wiele kontrowersji na całym globie. Dzień 14 Maja 1948 roku stanowi czarną plamę w pamięci wszystkich Palestyńczyków, którzy zostali pozbawieni własnej ojczyzny. Od momentu powstania Państwa Izrael, spora część państw świata ma wrogie nastawienie do społeczności żydowskiej, a przede wszystkim jest przeciwnikiem istnienia kraju powstałego na nieszczęściu Palestyńczyków.

Trwające po dzień dzisiejszy wrogie nastawienie pewnych narodów do Państwa Izrael, jest zauważalne także w uregulowaniach prawno-imigracyjnych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż posiadając pieczątkę lub też wizę izraelską, nie uzyska pozwolenia na wjazd do określonych krajów.

Większość krajów stricte muzułmańskich stanowczo zakazuje wjazdu na swoje terytorium w przypadku posiadania jakichkolwiek śladów podróży do Państwa Izrael – niezależnie od tego, czy podróż odbywaliśmy tydzień temu czy też 20 lat temu. Wśród krajów, które mają szczególnie restrykcyjne uregulowania w tym zakresie znajdują się: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Syria, Libia, Liban, Jemen, Kuwejt, Katar, Bahrajn, a nawet ostatnimi czasy bardzo zeuropeizowane Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Istnieje także grupa państw, która charakteryzuje się nieco łagodniejszymi zasadami w stosunku do osób posiadających ‘styczność’ z Państwem Izrael. Wewnętrzne prawo imigracyjne w krajach takich jak: Malezja, Somalia, Bangladesz, Pakistan czy też Algieria, zezwala na wjazd osób posiadających w paszporcie wizę do Izraela lub też inny ślad z tego kraju. Istnieje jednak obowiązek wnikliwego przesłuchania tych osób w zakresie powodów podróży oraz pobytu w Izraelu. Co więcej, od kilku lat także kraje cieszące się dużą popularnością turystyczną są sceptycznie nastawione do osób, które odwiedziły ziemię obiecaną. Od 2015 roku Tunezja, Egpit, Turcja oraz Jordania wprowadziły obowiązek sprawdzenia paszportu każdego cudzoziemca, niezależnie od rodzaju posiadanej wizy i celu wizyty. Oczywiście ze względu na bardzo dużą liczbę turystów o każdej porze roku, strażnicy celni nie zawsze stosują się do odgórnych poleceń. Mimo tego, nienawiść do Państwa Izrael rośnie z roku na rok.

Pomimo bardzo różnorodnych uregulowań w stosunku do osób podróżujących w przeszłości do Izraela, wszystkie kraje wskazane powyżej już wiele lat temu wprowadziły bezwględny zakaz wjazdu oraz pobytu na swoim terytorium dla obywateli Państwa Izrael. Zatem, o ile osoba posiadająca wizę lub też pieczątki izraelskie w paszporcie ma szanse na wjazd i pobyt w niektórych z powyższych krajów, o tyle obywatel Izraela w żaden sposób nie może obejść obowiązujących zakazów.

Powyższe obostrzenia krajów w większości stricte muzułmańskich niezwykle utrudniają życie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż Izreal jest bardzo popularnym kierunkiem turystycznym, jak również ośrodkiem licznych spotkań biznesowych. Sytuacja ta zmusza do poszukiwania skutecznych rozwiązań w postaci obchodzenia powyższych obostrzeń. Jednym z takich rozwiązań jest niewątpliwie wyrobienie nowego paszportu. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, iż niektóre kraje posiadają specjalne i zarazem nielegalne systemy weryfikujące podróże danej osoby do Izraela. Systemy te na podstawie wprowadzonego imienia i nazwiska oraz pozostałych danych paszportowych cudzoziemca, wykazują czy dana osoba przebywała w Izraelu. Podstawę weryfikacji stanowią między innymi wszelkiego rodzaju rezerwacje hotelowe i lotnicze. Wszelkie tego typu rozwiązania są zazwyczaj opracowywane przez hakerów. Zatem, powinniśmy być świadomi, iż w niektórych sytuacjach sama wymiana paszportu na nowy egzemplarz nie zatrze naszej izraelskiej przeszłości…

Innego rodzaju przypadek stanowi sytuacja, w której obywatel danego kraju nie potrzebuje wizy, aby wjechać na terytorium Państwa Izrael. Za przykład mogą posłużyć obywatele Polski. Nasi rodacy mogą przebywać na terytorium Izraela do 90 dni w ruchu bezwizowym. Nie oznacza to jednak, iż ich paszport będzie wolny od wszelkich śladów podróży. Należy pamiętać, iż każdemu cudzoziemcowi uprawnionemu do przebywania na terytorium Izraela w ruchu bezwizowym, może zostać wbity stempel. Oczywiście można skierować prośbę, aby strażnicy celni nie wbijali pieczątki do paszportu ze względu na dalsze, negatywne konsekwencje dla posiadacza paszportu. W ciągu ostatnich kilku lat prośby te spotykają się ze zrozumieniem ze strony władz Izraela – zwłaszcza ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dlatego też obywatele poszczególnych państw zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy celem odbycia podróży do Izraela, mogą również poprosić o brak pieczątki w paszporcie. Co więcej, od 1 stycznia 2016 roku, dla obywateli państw objętych obowiązkiem wizowym Izraela istnieje możliwość skierowania prośby dotyczącej uzyskania wizy na osobnym blankiecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela, jako organ rozpatrujący prośby, w większości jest im przychylne ze względu na znajomość skali problemu. Zatem nawet osoby, które w celu wjechania do Izraela są zobowiązane do uzyskania wizy, mają szansę na ‘czystość’ swojego paszportu.

Ostatnim niezwykle ważnym aspektem omawianego tematu są Izraelscy Arabowie, czyli nikt inny, jak rodowici Palestyńczycy. Oczywiście Palestyńczycy zamieszkujący tereny obecnego Państwa Izrael są również jego obywatelami. Są to jednak tylko ‘obywatele z nazwy’, nie zaś z serca czy też z urodzenia. Palestyńczycy w żaden sposób nie utożsamiają się z Izraelem i żywią do jego założycieli i przodowników takie sam uczucia, jak obywatele wielu innych krajów muzułmańskich (zwłaszcza arabskich). Izraelscy Arabowie, pomimo posiadania izraelskiego paszportu, a tym samym i obywatelstwa Państwa Izrael, są traktowani przez przedstawicieli omawianych krajów zupełnie inaczej. Ze względu na arabską narodowość oraz przynależność do dawnych terenów Palestyny, przysługuje im pełne prawo do wjazdu i pobytu na terytorium każdego z powyższych krajów, nawet jeżeli są objęci obowiązkiem wizowym.

Ten kto był w Izraelu wie, że to piękny kraj – niezwykle kolorowy z wieloma obliczami. Oblicza te mają różne odcienie, zaś jednym z nich jest awersja innych krajów. Jeżeli byliście w Izraelu i wybieracie się do jednego z wymienionych krajów, upewnijcie się czy Wasz paszport nie jest naznaczony izraelskim piętnem.

Marta Pietrzak
Prawnik, dziennikarz, podróżnik. Miłośniczka włoskiej kuchni i orientalnych potraw. Specjalista ds. imigracyjnych. Asystent działu pomocy prawnej Papug.pl