Ilustracja: dollarphotoclub

Strona główna / Jak opatentować swój pomysł?

Jak opatentować swój pomysł?

Masz genialny pomysł i chcesz go pokazać światu? Intuicja podpowiada Ci, że zbijesz na nim fortunę?

Jak oficjalnie zarezerwować wynalazek, żeby nikt cię nikt nie ubiegł?

Właściwym organem zajmującym się przyjmowaniem zgłoszeń o nowych wynalazkach jest w Polsce Urząd Patentowy RP. Po przejściu prostej procedury otrzymasz dokument patentowy. Jeśli nie możesz zgłosić się do Urzędu Patentowego RP osobiście, twoim pełnomocnikiem może być również małżonek, rodzice, rodzeństwo lub osoby współuprawnione.

Czym jest patent?

To prawo wyłączne, udzielane twórcy wynalazku, który spełnia 3 wymogi: jest nowatorski, odpowiednio odkrywczy i stosowalny. Nowość oznacza, że twój wynalazek nie może być częścią czegoś, co już zostało wynalezione w technice i ogłoszone światu. Po drugie – wynalazek musi posiadać poziom wynalazczy, czyli nie być oczywisty; taką ocenę przeprowadzają znawcy danej dziedziny. Po trzecie – wynalazek ma mieć zastosowanie przemysłowe.

Prawo patentu przysługuje twórcy wynalazku, ale może być również na kogoś przeniesione. Jeśli wynalazek powstaje w wyniku wykonywania obowiązków w pracy – prawo do patentu przysługuje pracodawcy (!)

Jak uzyskać patent?

Jeśli masz już innowacyjny pomysł, znalazłeś lukę na rynku, wiesz, że twój wynalazek przyniesie ci zysk i chcesz go opatentować, to zanim skierujesz się w stronę Urzędu Patentowego RP, sprawdź, czy ktoś już nie wpadł na podobne rozwiązanie. Możesz to zrobić np. przeglądając bazy danych UP.

Następnie trzeba złożyć podanie, w którym wnioskuje się o udzielenie patentu, podaje tytuł patentu i jego opis wraz z rysunkami. Można również dokonać zgłoszenia elektronicznego – wtedy jest trochę taniej (500 zł zamiast 550 zł). Choć koszty nie mogą tu stać na przeszkodzie i jeśli wykażesz, że masz trudność z opłatą, urząd może ją znacząco obniżyć.

Mam patent i co dalej?

Otóż patent ma termin ważności 20 lat od momentu zgłoszenia wynalazku w urzędzie. Dokument patentowy potwierdza istnienie patentu i jest zarejestrowany w rejestrze patentowym. Informacje o zgłoszonym patencie pojawią się w publikowanych w sieci „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Szukającym inspiracji polecam lekturę tego miesięcznika – znaleźć tu można wszystko – od sposobu przyrządzania pieczonego czosnku po zespół do blokowania szuflad.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.