jaki zus umowy śmieciowe od 2016
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Ozusowanie umów śmieciowych od 2016 r.

Ozusowanie umów śmieciowych od 2016 r.

Nowe zasady  odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne wchodzą w życie w styczniu 2016 r. Zmiany mają na celu zwiększenie zasięgu działania ubezpieczeń społecznych, a głównie polepszenie ich funkcjonowania w przypadku umów śmieciowych. Regulacje będą szczególnie istotne w przypadku zatrudnionych na niejedną umowę – zlecenie, a więc wtedy, gdy zachodzi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Do końca 2015 r., jeśli pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach w oparciu o umowę – zlecenie, składki odprowadza zleceniodawca, z którym najwcześniej zawarł umowę. Na wniosek pracownika można jednak zmienić tytuł ubezpieczenia, a także objąć obowiązkiem odprowadzania składek większą liczbę umów. Kto jednak chciałby to robić? Najczęściej pracownicy wolą wybrać umowę, od której zostanie odprowadzona najniższa składka.

Ten system nie sprawdzał się doskonale również dlatego, że łatwo było go obejść przez podpisywanie przez jednego pracodawcę wielu umów ze zleceniobiorcą, z których pierwsza była wystawiona na mniejszą kwotę, a więc składki do ZUS były niższe.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zasadę ustalającą obowiązek odprowadzania składek od wszystkich umów – zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia (na 2016 rok jest to 1850 zł). Jeśli podstawa składek łącznie osiągnie pułap minimalnej płacy, to pracownik nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy – zlecenia. Na przykład przy dwóch umowach zlecenie wystawionych na 1000 zł, a więc dających łącznie 2 000 zł podstawy, od pierwszej i od drugiej trzeba będzie odprowadzić składki.

Jeśli zleceniobiorca prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, to z jej tytułu będzie musiał odprowadzać składki wtedy, gdy inne jego umowy – zlecenia nie dojdą do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli najniższej podstawy dla przedsiębiorców (w roku 2015 wynosiło ono 2375,4).

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.