jakie formalności przy zakładaniu ngo
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Mniej formalności dla NGO

Mniej formalności dla NGO

Nowelizacja ustawy o rachunkowości powstała z potrzeby dostosowania przepisów do dyrektyw UE oraz do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Ustawodawcy skupili się głównie na uproszczeniu formalności związanych ze sprawozdaniami finansowymi dla organizacji pozarządowych. Obowiązki sprawozdawcze od 2016 r., staną się uzależnione od wielkości organizacji, czyli wysokości jej rocznych przychodów.

Nowa regulacja wyróżnia cztery typy jednostek. Zarządzający NGO, decydując się na przynależność do danej kategorii, wybierają jednocześnie stopień uproszczenia księgowości.

Bez uproszczeń pozostaje funkcjonująca już kategoria, obejmująca jednostki prowadzące księgowość według pełnych zasad ustawy o rachunkowości. Dotychczas była to opcja powszechna dla wszystkich, którzy nie włączali się do jednostek mikro. Tu prowadzi się pełną księgowość. Jeśli NGO nie podejmie żadnej decyzji o przynależności do innej grupy, automatycznie trafia do tej szuflady.

Nowela wprowadza rozróżnienie na jednostki małe i jednostki mikro, które będzie obowiązywał uproszczony wzór sprawozdania finansowego. Do tych kategorii można się zaliczyć przez podjęcie decyzji zgodnej ze statutem danej organizacji, np. uchwały zarządu. Są jednak pewne warunki, które należy spełnić: nie wolno przekroczyć dwóch lub trzech z podanych wartości za poprzedni rok obrotowy. Dla jednostek małych jest to a) 17 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu, b) 34 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży, c) 50 osób dla średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Dla jednostek mikro progi wynoszą odpowiednio: a) 1,5 mln zł,  b) 3 mln netto ze sprzedaży, c) 10 osób.

Pojawia się też nowa szuflada – jednostka prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Przynależność do tej kategorii skutkuje wieloma uproszczeniami i brakiem konieczności prowadzenia pełnej księgowości (zamiast tego jest książka przychodów i rozchodów) oraz zwolnieniem z obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego. W tej opcji wiele zależy od decyzji samej organizacji – czy prowadzić np. ewidencję kasy, funduszu statutowego itp.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.
 • Karolina Przepiórka

  Przyjrzałam się temu z bliska-niestety praktycznie nie ma różnicy. Laura ma rację.

  • AAluniaa86

   Nie mogę się zgodzić z Twoją opinią. Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji czyli zamiast pełnej księgowości książka przychodów i rozchodów to duże ułatwienie. Wie o tym każdy księgowy. To, że pozostaje jeszcze sporo innej papierkowej roboty, to już inna kwestia, ale samo księgowanie jest o niebo łatwiejsze.

 • Laura

  W sumie i tak jest tego sporo, ponieważ trzeba rozliczyć się z:
  Terminu wydania pieniędzy, terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji, terminu złożenia sprawozdania, całej dokumentacji za cały rok, jej przegsięgowania, inwentaryzacji, audytu, rozliczenia z pracownikami oraz sprawozdania.

  • Tomi

   Czyli jak zwykle. Mówi się o wielkich zmianach, a w rzeczywistości to drobne poprawki, które niewiele ułatwiają. Najgorzej, że ludzie się na to nabierają i mówią, o jak fajnie – będzie lepiej, rząd jednak coś robi. Tak, udaje, że coś robi.

   • Jul

    Nie wspominając już o tym ile trzeba spędzić czasu przy podanych wyżej rzeczy do rozliczenia…

 • Anubis

  Kruczki…Nie widzę kruczków. Czyżby były one aż tak perfekcyjne ukryte? Czyżby to był temat
  mający za zadanie odwrócenia uwagi od obecnych sytuacji w rządzie?

  • Kris

   Spokojnie, spokojnie. Poczekajmy tylko cierpliwie, a i kruczki się znajdą. Pewnie nawet nie są tak perfekcyjnie ukryte, tylko ustawa nie bardzo „głośna” bo dotycząca niewielkiego grona podmiotów. Ale wszystko w praniu wyjdzie.

 • Tomasz

  Dla mnie to również dobra i jakiegoś rodzaju ułatwienie. Aż jestem w szoku.

 • AAluniaa86

  Z przyczyn osobistych, bardzo mnie te ułatwienia cieszą. Wiele organizacji pozarządowych już dawno sygnalizowało potrzebę zmian, no i w końcu się doczekało.