Kto rządzi światem? Banksterka
Ilustracja: flickr

Strona główna / Kto rządzi światem?

Kto rządzi światem?

Robert Brzoza

Wiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że od wielu lat władzę nad globalnym systemem finansowym przejęła grupa ludzi. Przez to, że rozpraszamy ich na wiele organizacji czy nazw, zacieramy ich prawdziwy obraz. Nie identyfikujemy ich prawidłowo.

Możesz spotkać się z takimi określeniami:

– iluminaci,

– masoni,

– Grupa Bilderberg,

– jezuici,

– Komisja Trójstronna,

– bankowcy,

– finansjera,

– żydowski system finansowy,

– system finansowo-religijny,

– inne.

Wszystkie powyższe nazwy spokrewnione są z grupą rządzących, ale nie wszystkie bezpośrednio kierują nas do adresatów.

Za całą machiną współczesnych oszustw stoi grupa bankierów, która w 1913 roku w USA przejęła władzę nad pieniądzem. Europie narzuciła system finansowy w 1944 roku na konferencji w Bretton Woods.

Dlaczego odnieśli taki sukces?

Ponieważ, przejęli pokojowo i siłowo, dwa najważniejsze narzędzie w każdej gospodarce.

To jest: emisję nowego pieniądza-kredyty i podaż pieniądza.

Nie można nic pozytywnego zrobić, jeżeli nie masz władzy nad pieniądzem.

Najpierw wyrwali z rąk rządów kontrolę nad ilością pieniądza w gospodarce, następnie dostarczyli własny pieniądz w postaci kredytu. Przez to, że mieli i mają monopol na nowy pieniądz (kredyt), mogą bardzo łatwo manipulować gospodarką. Nie ważny jest rodzaj waluty, ważna jest kontrola nad nią. Jeżeli pieniądza jest za dużo w obiegu, to powstaje hiperinflacja, jeżeli pieniądza jest za mało, to powstaje deflacja. Zarówno inflację, jak i deflację można wywołać mając władzę nad podażą pieniądza.

To jest ich przepis na sukces.

Ten kraj, który odbierze im kontrolę nad podażą pieniądza, bardzo szybko, a co najważniejsze w naturalny sposób, podniesie gospodarkę z kolan i powróci do najlepszych czasów, jakie panowały przed pierwszą wojną światową (era złota).

Milton Friedman, ekonomista powiedział:

„Nic nie wiem o żadnej poważnej recesji w jakimkolwiek kraju i o jakimkolwiek czasie, która nie zostałaby spowodowana poprzez gwałtowne skurczenie się pieniędzy w obiegu i tak samo nie wiem o żadnym gwałtownym zmniejszeniu się pieniędzy w obiegu, któremu nie towarzyszyła poważna recesja”.

Kiedy przejęli władzę nad podażą pieniądza, rozpoczęli proces manipulowania finansami światowymi, a przede wszystkim, zadłużenia narodów. Dało im to prawdziwą i realną władzę nad światowym społeczeństwem.

Te kraje, które sprzeciwiały się lub mają potrzebne im surowce są militarnie podbijane. Przykłady w Ameryce Południowej, Afryce i na innych kontynentach. Mechanizm opisywał John Perkins.

Jeżeli chcemy określić trzon grupy decyzyjnej, to powinniśmy ich nazywać:

– bankowcy,

– bankierzy,

– finansjera,

– międzynarodowa finansjera,

– banksterka.

Dlaczego?

Ponieważ, najważniejsze rodziny, które przejęły władzę są bankierami:

– Europa: Rothschild – bank, Warburg – bank, Schiffowie – bank.

– USA : Rockefeller – bank, Morgan – bank, Aldrich – bank.

Najważniejsze i najbardziej wpływowe rodziny to: Rothschild i Rockefeller.

Jeżeli chcemy określić system, który zbudowała finansjera, to adekwatne nazwy będą:

– żydowski system finansowy,

– system finansowo-kredytowy,

– system finansjery.

Pierwsza nazwa mówi nam o dużym znaczeniu żydów w kreowaniu światem. Choćby dlatego, że Rothschild to rodzina żydowska i reprezentuje judaizm.

Najważniejsze organizacje finansjery

Najbardziej wpływowe są:

– FED,

– Bank Rozrachunków Międzynarodowych,

– Unia Europejska,

– Bank Światowy,

– Międzynarodowy Fundusz Walutowy,

– Europejski Bank Centralny (bank Unii Europejskiej).

W jaki sposób pokonać finansjerę?

Na pewno nie szabelką. Oni mają za dużą władzę, aby ktokolwiek z nas z nimi wygrał.

Powinniśmy robić dwie rzeczy. Pierwsza to wiedza. Im więcej ludzi zrozumie dzisiejszy świat, tym szybciej spowolnimy zagrania finansjery w Polsce. Będziemy umieli rozpoznawać polityków na usługach bankierów. Wtedy łatwo ich odrzucimy od władzy.

Druga, to uświadamianie polityków. Nie wszyscy znają te mechanizmy.

Bardzo szybko o finansjerze dowiedzieli się frankowicze. Kiedy nagle tracisz dom nie ze swojej winy, to szukasz przyczyny. Tą przyczyną jest system finansowo-kredytowy, który łupi kredytobiorców. Jednych łagodniej, innych mocno trzaska po kieszeniach.

Dzięki temu, że poznali katów, to łatwiej zrozumieli kim jest przeciwnik. Coraz więcej z nich wygrywa sprawy w sądzie, a niedługo sądy będą niwelować umowy kredytowy.

Dlaczego?

Bo kredyty to wielki szwindel. Banki nie pożyczają swoich pieniędzy z zysków, tylko wpisują daną kwotę kredytu do systemu bankowego. System komputerowy tworzy kredyt z powietrza i przekazuje go w formie elektronicznej kredytobiorcy.

Kiedy kredytobiorca spłaca ratę miesięczną, to bank zamienia fikcyjnie wytworzone pieniądze (kredyt) na realne, które kredytobiorca wpłacił do kasy. Odsetki z tego przekrętu stanowią czysty zysk banksterki.

To jest świetny system łupienia i zadłużania całych narodów.

Najpierw przejęto możliwość emisji pieniądza, po to, aby tylko banki mogły emitować nowy pieniądz w postaci kredytów, później szantażowano rządy domagając się uległości, aby mogły one dostać upragniony kredyty na pokrycie dziury budżetowej.

Banksterka to największa mafia świata.

Robert Brzoza
Przedsiębiorca, inwestor, specjalista geopolityki. Twórca portalu robertbrzoza.pl, systemu sprzedaży netes.pl oraz wielu innych projektów internetowych i biznesowych.