Łatwiej o pracę dla cudzoziemców
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Łatwiej o pracę dla cudzoziemców

Łatwiej o pracę dla cudzoziemców

Emigracja z Polski sprawia, że wciąż utrzymuje się u nas ujemne saldo migracji. Pracodawcy powoli ale coraz głośniej wypominają systemowi szkolnictwa brak specjalistów, ludzi przygotowanych do pracy. Jedną z przyczyn tego, że więcej ludzi od nas wyjeżdża niż do nas przyjeżdża jest postrzeganie Polski jako nie najatrakcyjniejszego kraju docelowego imigracji. Służymy częściej za teren tranzytu dla grup zainteresowanych życiem w Zachodniej Europie.

Mimo ułatwianego ostatnio dostępu do pracy dla obcokrajowców z wybranych krajów, wciąż znaczna część przyjezdnych boryka się ze skomplikowaną procedurą uzyskiwania zezwolenia na pracę w Polsce.

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na lata 2008-2013: co roku wydawano ok. 40 000 zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. Obecnie – liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców wynosi ok. pół miliona. Urząd ds Cudzoziemców prowadzi statystyki osób, które uzyskały karty pobytu. W 2013 r. było to 121 000 osób, w tym 31% z Ukrainy, 11% z Wietnamu, 10% z Rosji, 9% z Białorusi, 4% z Chin, 4% z Armenii, po 2% z Turcji, Indii i USA oraz 1,5% z Korei Południowej. Natomiast z obszaru UE sprowadziło się do nas aż 60 000 osób (głównie Niemcy, Włosi, Francuzi, Anglicy, Bułgarzy i Hiszpanie). Obcokrajowcy zatrudniani są w modelu uzupełniającym, co znaczy, że pierwszeństwo na dane stanowisko mają Polacy.

Łatwiej mają osoby z kraju pochodzenia należącego do Unii Europejskiej i strefy Schengen, ponieważ omija je problem załatwiania wszystkich formalności związanych z przekraczaniem granic. Mogą oni także korzystać z międzynarodowej siei pośrednictwa pracy – EURES.

Cudzoziemcy spoza granic UE pierwsze swoje starania zaczynają od uzyskania legalizacji pobytu w wybranym państwie, a dopiero potem ubiegają się o zezwolenie na pracę. Procedura uzyskania tego drugiego dokumentu angażuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Cudzoziemiec – na podstawie dokumentu o zamiarze zatrudnienia, otrzymanego od pracodawcy – ubiega się o wizę. Po otrzymaniu wizy, może ubiegać się o zezwolenie na pracę w Polsce. Pracodawca występuje do Powiatowego Urzędu Pracy ze zgłoszeniem chęci zatrudnienia pracownika. PUP najpierw poszukuje kandydata lokalnego, a gdy nikogo nie znajdzie, wtedy może zatrudnić cudzoziemca.

Niestety osoby, dla których te formalności okażą się niekorzystnie długie lub nie do przejścia, narażone są na nielegalne zarobkowanie, co otwiera drogę do nadużyć wobec nich ze strony pracodawców.

Z tego względu wprowadzono ułatwienia dla Ukraińców, Białorusinów, Armeńczyków, Rosjan, Gruzinów i mieszkańców Mołdawii. Obcokrajowcy tych narodowości nie muszą posiadać zezwolenia na pracę. Nie muszą się o nie ubiegać także posiadacze Karty Polaka, osoby, którym przyznano status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany, a także studenci studiujący w Polsce i członkowie najbliższej rodziny obywateli UE.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.