Zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa stan prawny 2017 rok
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Lawiny pozwów o zaprzeczenie ojcostwa?

Lawiny pozwów o zaprzeczenie ojcostwa?

Najnowsze statystyki nie są optymistyczne, dla mężczyzn w szczególności. Jak donoszą media, już 39% Polaków przyznaje się do niewierności małżeńskiej. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Centrum Profilaktyki Społecznej wynika, że do skoku w bok przyznaje się 46% mężczyzn i 32% kobiet. To oznacza, że niemal co 3 kobieta zdradza. Inaczej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy do zdrady przyznawało się kilkanaście procent kobiet.

Powodów skoku w bok z pewnością jest wiele. Do najczęściej wymienianych zaliczane są nuda w dotychczasowym życiu seksualnym i nadarzająca się okazja np. podróż służbowa. Coraz więcej osób przyznaje również, że szukało kontaktów seksualnych w Internecie. Z pewnością dużą zasługę mają tu liczne portale ułatwiające kontakt potencjalnym kochankom.

Jaki wniosek z powyższego powinni wyprowadzić mężczyźni? Poza oczywiście tym, że trzeba wziąć się do roboty i zadbać o zadowolenie swojej kobiety ; – ) Otóż, żaden mężczyzna nie może mieć 100% pewności, że jest biologicznym ojcem dziecka urodzonego przez jego żonę. Jak wiadomo przy tym, ojcostwo wiąże się z szeregiem obowiązków, w tym również obowiązkiem alimentacyjnym nawet po rozwodzie rodziców, czy w razie uzasadnionych wątpliwości ojcostwa.

Jaki jest sposób na uwolnienie się od obowiązków ojcowskich względem dziecka poczętego w trakcie zdrady? Takim sposobem jest zaprzeczenie ojcostwa. Dla skutecznego zaprzeczenia ojcostwa konieczne jest jednak spełnienie szeregu przesłanek. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może w takiej sytuacji zostać wniesiony przez zdradzonego męża nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności (art. 63 KRiO). Ponadto, dla zaprzeczenia ojcostwa konieczne jest wykazanie przed sądem, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.Tutaj pomocne będa w szczególności zeznania osób posiadających wiedzę o życiu osobistym żony, czy badania genetyczne. Powyższe oznacza, że co do zasady zdradzony mąż posiada szansę na zaprzeczenie ojcostwa niedłużej niż do ukończenia przez dziecko pół roku życia.

W o wiele lepszej sytuacji prawo stawia mężczyzn, którzy uznali ojcostwo. Zgodnie z art. 73 KRiO uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy oddnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Możliwe jest również uznanie dziecka przed jego narodzinami, jak też uznanie sądowe. Statystyki pokazują natomaist, że coraz więcej dzieci rodzi się w związkach nieformalnych, w których rodzice nie są małżonkami. W takiej sytuacji, aby dziecko zrodzone ze związku nieformalnego, formalnie posiadało ojca, niezbędne jest jego uznanie.

Z kolei prawo jest mniej restrykcyjne dla mężczyzny, który uznał ojcostwo, a następnie dopiero dowiedział się o tym, że dziecko zostało poczęte przez innego mężczynę. Otóż zgodnie z art. 78 § 1 KRiO mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskutecznosci uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. To oznacza, że ustalenie bezskuteczności uznania dopuszczalne jest bez względu na wiek dziecka. Istotny jest natomiast termin, w którym mężczyzna dowiedział się, że nie jest ojcem biologicznym.

Jakie wnioski z powyższego? Dla dobra własnych interesów mężczyźni powinni w pierwszej kolejności dbać o potrzeby swoich kobiet, aby nie dawać im powodów do zdrady ; – )

Anna Wijkowska
Radca Prawny. Uprzednio pracownik Wydziału Obsługi Prawnej ZUS. Miłośniczka literatury, sportu i kontaktu z naturą. Opiekun działu Pomocy Prawnej Papug.pl