zmiany w mediach publicznych 2016
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Media Narodowe. Odsłona I

Media Narodowe. Odsłona I

Po sejmowych debatach nad projektem „pierwszej” ustawy medialnej, projekt ma trafić do konsultacji opinii publicznej na początku 2016 r. Zmiany w mediach mają się zawrzeć w kilku etapach.

Nowości w regulacjach prawnych dotyczą mediów publicznych (TVP, Polskie Radio, rozgłośnie regionalne, PAP), które mają się stać instytucjami narodowymi, czyli samodzielnymi jednostkami, tworząc jakby instytucje kulturalne (w miejsce obecnego statusu – spółek prawa handlowego).

Grudniowa ustawa NIE zakłada likwidacji reklam z telewizji publicznej, NIE mówi też o finansowaniu mediów – ten temat czeka na oddzielną ustawę, która ma się pojawić wiosną i wprowadzić zamiast abonamentu – znacznie niższą opłatę audiowizualną powiązaną np. z opłatą za prąd lub z PITem (czyli będzie powszechnie ściągany).

Dotychczas nadzór nad mediami publicznymi sprawowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zmianie, minister skarbu państwa będzie powoływał rady nadzorcze i zarządy mediów publicznych. W zamyśle – media narodowe mają stać się wzorcem profesjonalizmu dla rynku medialnego w Polsce. Podkreśla się także istotną rolę tych mediów w obejmowaniu mecenatem i wspieraniu rozwoju kultury oraz promocji Polski w świecie.

Argumentacja projektantów ustawy opiera się na wizji mediów publicznych, które mają spełniać wobec obywateli misję:  informacyjną, lecz także m.in. kulturotwórczą. W opinii wielu nie jest to realizowane w dostatecznym stopniu. Celem zmian jest doprowadzenie do stanu, w którym właśnie ta misja, wynikająca z ustawy o radiofonii i telewizji, ma stać w centrum zaangażowania mediów publicznych. Media te więc nie  mogą więc skupiać wszystkich swoich sił na zarabianiu pieniędzy.

Mówi się też o zmianie warunków pracy dziennikarzy w tych mediach na bardziej „godziwe”. Kolejne zmiany zapowiadane są na pierwszą połowę 2016 r.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.