nowelizacja ustawy o konsumentach 2016 informacje
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Niespodzianka dla konsumentów!

Niespodzianka dla konsumentów!

Nowelizacja ustawy o ochronie konsumentów wchodzi w życie 17 kwietnia 2016 roku jako ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.  Ma ona służyć zwiększeniu ochrony konsumentów i zapobiegać zjawisku nieuczciwej sprzedaży, a także tworzyć warunki do uczciwej konkurencji.

Zmiany usprawniają prace Prezesa UOKiK przez uzbrojenie go w kilka istotnych możliwości. Po pierwsze – będzie on mógł wysłać własnego pracownika do wybranej firmy w charakterze tajemniczego klienta (za zgodą sądu). W ten sposób będzie mógł zdobyć pewne dane o tym, czy klienci są właściwie traktowani w określonych przedsiębiorstwach, np. o tym czy udziela im się wystarczających informacji, czy raczej są wprowadzani w błąd, czy nie pomija się tam dobrych praktyk w relacji przedsiębiorca – klient.

Konsumenci będą wsparci przez UOKiK także przed sądem powszechnym, gdzie urząd będzie mógł przedstawić swój istotny dla sprawy pogląd. Dzięki temu także sąd zyska wsparcie płynące z bogatego doświadczenia orzeczniczego urzędu, co pomoże wszechstronnie rozpoznać sprawę.

Inne zmiany to m.in. wydłużenie do 3 lat terminu przedawnienia w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Poza tym, jeśli UOKiK rozpozna jakieś potencjalnie zagrażające konsumentom działania przedsiębiorstwa, będzie mógł ich ostrzec w formie komunikatu w mediach publicznych lub w formie ostrzeżeń publicznych.

A co Jeśli chodzi o paskudną praktykę stosowania niedozwolonych postanowień umownych? Otóż zakaz ich stosowania Prezes UOKiK będzie mógł wydawać od przyszłego roku w trybie administracyjnym. To właśnie urząd będzie przyjmował od konsumentów zgłoszenia z podejrzeniem stosowania klauzul abuzywnych w umowie. UOKiK będzie mógł nakazać usunięcie z funkcjonujących umów niedozwolonych klauzul. A wysokość sankcji za stosowanie takich klauzul przez przedsiębiorców będzie wynosiła 10% obrotów.

Do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów doliczono tzw. zwalczanie misselingu podczas oferowania produktu, czyli sprzedawania produktów, które nie są dopasowane do rzeczywistych potrzeb klientów.

Nowela wprowadza też szereg innych smakowitych zmian, m.in. pozwalających Prezesowi UOKiK na wysyłanie do przedsiębiorców wezwania do podjęcia określonych działań – to tzw. wezwania miękkie. Oprócz tego może on wydawać decyzje tymczasowe wobec szczególnie szkodliwych praktyk rynkowych, czyli np. będzie mógł zakazać sprzedaży jakiegoś produktu, jeśli stwierdzi, że stanowi on duże zagrożenie dla konsumentów.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.