Jakie są zasady opodatkowania usług coachingowych w Polsce? Jaki Vat? Coaching PIT czy ryczałt? Zwolnienie z Vat coaching.
© Can Stock Photo / focalpoint

Strona główna / Opodatkowanie coachingu

Opodatkowanie coachingu

Coaching jest to interaktywny proces szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. Obecnie korzystanie z tego typu usług stało się coraz bardziej „modne”. Powstał ogólny trend rozwoju osobistego, poprzez budowanie własnej wartości, która może pomagać w procesie decyzyjnym.

W związku z rozwojem coachingu warto jest zwrócić uwagę jak te usługi powinny zostać opodatkowane, zwłaszcza podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT.

Co do zasady usługi coachingu opodatkowane są według 23% stawki VAT. W tym zakresie możliwe jest korzystanie ze zwolnienia podmiotowego (przy obrotach do 150 tys. zł rocznie, a od 2017 r. od 200 tys. zł). Jednak z tego zwolnienia są pewne wyłączenia. Szczególnie istotne jest, że z tego zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi doradcze. W ustawie o VAT nie ma zdefiniowanego co należy rozumieć przez doradztwo. W każdej sytuacji sprawę rozpatrywać należy indywidualnie. Niewłaściwe jest generalizowanie, czy coaching jest, czy nie jest doradztwem. Jeśli bowiem, większą część usługi stanowi realne doradztwo, nawet nie zawodowe, a związane z prowadzeniem działalności, kreatywnością, efektywnością itd., to przyporządkowanie takiej usługi jako coachingu nie zmienia jej doradczego charakteru i będzie ona wyłączała ze zwolnienia podmiotowego.

Pomimo to organy podatkowe jednak częściej akceptują kwalifikowanie coachingu do szkoleń (tzw. miękkich), czyli uznają pośrednio, że coaching to co do zasady coś innego niż doradztwo. W konsekwencji usługi coaching powinny raczej korzystać z możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.

Kolejna kwestia to opodatkowanie podatkiem dochodowym. Zasadniczo w tej kwestii przedsiębiorca może skorzystać z zasad ogólnych (18%, 32%) albo jeżeli przekracza określony poziom dochodów opodatkowania wg. stawki liniowej (19%). Wielu przedsiębiorców zastanawia się jednak nad możliwością objęcia usług coachingu, podatkiem zryczałtowanym. W tym zakresie istnieje możliwość skorzystania z 8,5% stawki dla przychodów z działalności usługowej. Oczywiście w pierwszej kolejności warto jednak uzyskać interpretację podatkową, która potwierdzałaby, że usługi coachingu nie mogą być wyłączone z opodatkowania ryczałtem jako np. Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podsumowując, z uwagi na fakt, że usługi coachingu są stosunkowo nowym „zjawiskiem” kwestia ich opodatkowania może być sporna. W szczególności uwagę należy zwrócić na korzyści podatkowe, które z uwagi na ograniczone zakupy przy świadczeniu tego typu usług mogą wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT plus uda mu się uzyskać interpretację pozytywną na możliwość zastosowania ryczałtu wtedy realne opodatkowanie wynosi 8,5%, zamiast 18% dochodowego oraz 23% VAT. To są realne oszczędności, które jednak powinny być zabezpieczone w drodze uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej.

Michał Malesa
Doradca Podatkowy. Uprzednio związany z PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte. Prywatnie pasjonat sztuk walki i sportów zespołowych. Opiekun działu pomocy podatkowej Papug.pl