wzrost płac 2015 2016

Strona główna / Płace: powoli, ale jednak rosną…

Płace: powoli, ale jednak rosną…

Wysokość wynagrodzenia pracownika z zachodniej części Europy jest ok. 4 raza większe niż w Polsce. Nie dziwi więc, że już 2,3 mln Polaków znalazło zatrudnienie za granicą. Jednym z powodów tak dużej różnicy w zarobkach jest fakt, że w Polsce powstają tańsze i mniej stabilne miejsca pracy w porównaniu z bogatszymi krajami UE.

Wg autorów raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, porównującego poziom wynagrodzeń w Polsce i zagranicą, wzrostowi zamożności sprzyjają m.in. dobre warunki do inwestowania oraz zrozumiałe i przejrzyste regulacje prawne dla przedsiębiorców, a tym zjawiskom poświęca się u nas za mało uwagi.

Statystyki pokazują jednak (wg wskaźnika PKB na osobę z uwzględnieniem siły nabywczej), że w ciągu ostatnich 15 lat  poziom życia w Polsce podnosi się sukcesywnie. Np. z danych GUS-u wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach stale wzrasta: w lipcu 2015 roku wynosiło ono 4095,30 zł – to o 3,3 % więcej niż rok wcześniej.

Rośnie płaca minimalna – w 2016 roku pracownik pełnoetatowy ma zarabiać minimum 1850 zł brutto (to wzrost o 100 zł w porównaniu do poprzedniego roku), czyli 1355zł netto. Osoby, które zaczną w 2016 roku swoją pierwszą pracę, otrzymają minimum 1480 zł brutto.

Oznacza to także wzrost składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, które na rzecz pracownika musi odprowadzić pracodawca. Mimo to związki zawodowe, przedstawiając swoje wyliczenia, twierdzą, że płaca minimalna mogłaby być trochę wyższa w nadchodzącym roku. Pracodawcy jednak uprzedzają, że zbyt duże zwiększenie płac wiąże się z ryzykiem zwolnienia pracowników najgorzej opłacanych.

Niestety wciąż jeszcze do płacy minimalnej wlicza się dodatki, takie jak premie i nagrody – także np. dodatek za pracę w nocy. Resort pracy planuje wkrótce zmienić te zasady tak, by najniższa płaca równała się wynagrodzeniu zasadniczemu pracownika – czekamy na konkrety!

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.