zmiany w prawie pracy urlop urlopy

Strona główna / Rodzice! Zmiany w urlopach!

Rodzice! Zmiany w urlopach!

W styczniu 2016 roku wchodzi w życie tzw. „ustawa rodzinna”, nowelizująca dotychczasowe zasady Kodeksy pracy związane z korzystaniem z urlopów rodzicielskich. Zmiany idą w kierunku m.in. większej elastyczności udzielania takich urlopów.

Obecnie rodzice mogą korzystać z: podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Co daje łącznie maksymalnie 52 tygodnie – przy jednym dziecku i do 72 tygodni na więcej niż jedno dziecko. Od 2 stycznia 2016 zostaną dwa urlopy –  macierzyński i rodzicielski.

Urlop rodzicielski zostaje wydłużony do 32-34 tygodni (w zależności od liczby urodzonych dzieci przy danym porodzie). Będzie go można jednak wydłużyć. Jeśli rodzic nie chce rezygnować całkowicie z pracy, lecz pozostanie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu, wtedy urlop wydłuży się proporcjonalnie (najdłużej aż do 64 tygodni!).

Poza tym urlop rodzicielski będzie można wykorzystywać w czterech częściach (a nie trzech, jak dotychczas). Natomiast 16 tygodni z urlopu rodzicielskiego będzie można odebrać niekoniecznie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Dodatkowo ustawa reguluje, że jeśli pracownik będzie chciał skorzystać z corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowaniem dziecka (do 14 lat), to może to zrobić także idąc na zwolnienie z podaniem jednostek godzinowych (a jest tych godzin łącznie 16), a nie tylko jak obecnie – 2 dni.

Jeśli tylko jeden z rodziców jest zatrudniony na umowę o pracę, a drugi ma ubezpieczenie społeczne, ale z innego tytułu to – nowość! – od 2016 roku oboje będą mogli podzielić się uprawnieniami rodzicielskimi. Co więcej – wedle nowej ustawy – urlop ojcowski będzie można wykorzystać do 24. miesiąca życia dziecka – to dwa razy dłuższy okres niż dotychczas.

Z urlopu rodzicielskiego będzie można zrezygnować za zgodą pracodawcy w dowolnym momencie jego trwania.

Z pewnością cieszyć się nowelizacją mogą pary, z których przynajmniej jedna osoba zawarła umowę o pracę. Co jednak z rodzicami, którzy nie doświadczyli jeszcze tego dobrodziejstwa?. Ryzyko, że pracodawcy, dostosowując się do nowej sytuacji prawnej, będą mniej chętnie zatrudniać na umowę o pracę młodych

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.