Stopnie naukowe za wdrożenia Biznes i nauka w Polsce
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Stopnie naukowe za wdrożenia

Stopnie naukowe za wdrożenia

Najnowsze plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidują stworzenie możliwości doktoryzowania i habilitowania się za wdrożenia. Podobnie dzieje się np. w Danii i w Niemczech. U nas jak na razie podstawą do uzyskania stopni naukowych są publikacje.

Rozwiązanie to ma sprzyjać rozwojowi innowacyjności w Polsce, nagradzając za tworzenie nowoczesnych technologii. Ma to też stworzyć okazję do przeorientowania się naukowców z jednego systemu parametryzacji na inny – bardziej rewolucyjny. Zamiast dążenia do zwiększania wskaźnika cytowań i liczby publikacji naukowcy mieliby poświęcić energię na tworzenie wynalazków. W tym celu zostanie stworzony tzw. współczynnik wdrożeń.

W środowisku akademickim powstaje obawa, czy nie zmniejszą się w związku z tym środki finansowe przeznaczane na badania podstawowe, które bezpośredniego wsparcia ze strony przedsiębiorców mogą nie otrzymać.

Projekt nowych rozwiązań w szkolnictwie wyższym ma też uzdrowić sytuację centrów transferu technologii tak, żeby z kolei te mogły efektywniej wspierać naukowców w komercjalizacji ich pomysłów. Sami twórcy wynalazków niekoniecznie muszą znać się genialnie na biznesie.

Wszystko w ramach zmian określanych jako „horyzontalna ustawa innowacyjna”. Wkrótce projekt zostanie skierowany do konsultacji z przedstawicielami środowiska akademickiego.

Rektorzy uczelni ogólnie dobrze odnoszą się do dotychczas zapowiedzianych zmian w szkolnictwie wyższym, zaproponowanych przez resort nauki. Z aplauzem przyjmowane są jak pomysły odbiurokratyzowania uczelni, zwiększenie jakości współpracy nauki z biznesem i wzrost finansowania humanistyki.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.