dyskryminacja mężczyzn w pracy
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Urlop Ojcowski – Dyskryminacja Mężczyzn

Urlop Ojcowski – Dyskryminacja Mężczyzn

Międzynarodowa korporacja finansowa, 30-letni pracownik, mężczyzna zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty ds. windykacji sądowej i egzekucyjnej, w strukturze od 5 lat, posiadający wykształcenie wyższe ekonomiczne i trzy dyplomy z odbytych studiów podyplomowych – które pogłębiły jego wiedzę i umożliwiły wykonywanie swojej pracy na najwyższym poziomie – po skorzystaniu z urlopu ojcowskiego zostaje oddelegowany do pracy w call center.

Gdy pracownik chce skorzystać z przysługującego mu prawa.

Mateusz K. od początku roku miał zaplanowany na czerwiec 2-tygodniowy urlop ojcowski, w związku z narodzinami swojej pierwszej córeczki Amelki. Urlop ten został uwzględniony w planie urlopowym firmy, a bezpośredni przełożony wyraził na niego zgodę. Jednak już po narodzinach córeczki i wykorzystaniu przez świeżo upieczonego tatę urlopu okolicznościowego, przełożony Mateusza K. cofnął swoją zgodę na urlop ojcowski. W tej sytuacji, z uwagi na fakt,  że zgodnie z Kodeksem pracy, złożenie wniosku o urlop ojcowski jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem przez pracodawcę, Mateusz K. powrócił do pracy po urlopie okolicznościowym, złożył wniosek o urlop ojcowski, a następnie spędził z żoną i córką pierwsze, najważniejsze w życiu każdego nowonarodzonego człowieka chwile.

Po powrocie z urlopu ojcowskiego, na Mateusza K. czekała w pracy niemiła niespodzianka. Pracodawca zdecydował o przeniesieniu tegoż pracownika, do zupełnie innej rodzajowo – a także zdecydowanie mniej wymagającej – pracy niż ta, którą on dotychczas wykonywał i w której wyróżniał się, co potwierdzał awans jaki otrzymał przed dwoma laty. Mateusz K. posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym 5-letnie doświadczenie na stanowisku starszego specjalisty ds. windykacji sądowej i egzekucyjnej, a także legitymujący się dyplomem ukończenia studiów ekonomicznych oraz trzech innych, ukierunkowanych na skuteczne prowadzenie windykacji fakultetów – prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie egzekucyjne oraz wycena nieruchomości – został przeniesiony w strukturze firmy na stanowisko specjalisty ds. telefonicznego kontaktu z dłużnikiem. Powyższe oznaczało, nie tylko fakt, że Mateusz K., który dotychczas prowadził windykację kredytów na pokaźne kwoty, zabezpieczonych wielotysięcznymi hipotekami, kontaktował się z sądami i komornikami sądowymi, będzie teraz spędzał 8 godzin dziennie dzwoniąc do zalegających ze spłatą dłużników i negocjując z nimi warunki spłaty kredytu, ale także, że zajmie on stanowisko, na które aplikujący kandydaci powinni – zdaniem pracodawcy – legitymować się wykształceniem średnim oraz półrocznym doświadczeniem w pracy na stanowisku administracyjnym.

Wobec powyższego, zdecydowanie dyskryminującego Mateusza K. zachowania pracodawcy, odmówił on podpisania aneksu, zgodnie z którym miał zostać od dnia 01 lipca pracownikiem call center.

W odpowiedzi na powyższą niesubordynację pracownika, pracodawca oddelegował Mateusza K. na okres 3—miesięcy do pracy na infolinii.

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest uprawnieniem pracowniczym, które przysługuje świeżo upieczonemu biologicznemu lub adopcyjnemu ojcu. Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 14 dni kalendarzowych, które można wykorzystać w całości lub w dwóch częściach, do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Aby otrzymać urlop ojcowski, należy złożyć wniosek, nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Podczas urlopu ojcowskiego mężczyźnie przysługuje 100 procent wynagrodzenia. Pracownik przebywający na urlopie ojcowskim podlega ochronie prawnej, podobnie jak kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim. Wypowiedzenie umowy o pracę jest wówczas możliwe wyłącznie w sytuacji likwidacji firmy bądź ogłoszenia przez pracodawcę upadłości.

Przepisy prawa pracy zabezpieczają jednocześnie interesy pracowników, którzy powracają do pracy po przerwie spowodowanej korzystaniem z urlopu ojcowskiego. Pracownik, który zdecyduje się skorzystać z urlopu, po zakończeniu urlopu ma zagwarantowany powrót na wcześniej zajmowane stanowisko oraz niezmienione wynagrodzenie za wykonywaną pracę. W przypadku, gdy nie ma możliwości powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko, pracownik może powrócić na stanowisko równorzędne z wcześniej zajmowanym lub inne, lecz odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym doszło do dyskryminacji Mateusza K.?

Dyskryminację ze względu na płeć można zdefiniować jako nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Z taką właśnie sytuacją spotykamy się w opisanym powyżej przykładzie. Warto zauważyć, że z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wypływa wniosek, że do sądów trafia coraz więcej spraw z powództwa mężczyzn, dotyczących nierówności w ich traktowaniu. Najwięcej takich skarg dotyczy właśnie uprawnień do urlopu ojcowskiego. Są również pierwsze prawomocne orzeczenia, w których Sądy orzekają kilkunastotysięczne odszkodowania za zwolnienie z pracy mężczyzny, po tym jak złożył wniosek o urlop ojcowski. Być może przypadek Mateusza K. będzie kolejnym, potwierdzającym fakt, że mężczyźni w Polsce są coraz częściej dyskryminowani przez zachodnie korporacje.

Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest przypadkowe.

Dominika Peżyńska
Adwokat. Specjalista ds. windykacji oraz prawa bankowego. Wielbicielka kryminału, dobrego kina i Mazur. Opiekun działu reprezentacji w sądzie Papug.pl