Uwaga dostawco energii Zmiany w podatkach
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Uwaga dostawco energii! Zmiany w podatkach

Uwaga dostawco energii! Zmiany w podatkach

Co łączy papierosy, alkohol, kosmetyki, samochody i energię? Tak – to lubiany przez wszystkich podatek akcyzowy. Po wojnie zmieniał on swój zasięg rażenia, obejmując m.in. po drodze takie towary jak drożdże, cukier, srebrne i złote zapalniczki, czy karty do gry. W niektórych krajach Unii Europejskiej akcyza dotyczy nawet wody mineralnej.

W 2014 roku podatek ten dał państwu ok. 61 i pół mld zł zysków. Akcyza jest więc dużym zastrzykiem finansowym dla budżetu. A żeby zastrzyk działał skuteczniej – od 1 stycznia  2016 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących akcyzy.

Nowelizacja nie tylko upraszcza zapisy dotyczące podatku (np. w zakresie funkcjonowania ewidencji akcyzowych), lecz także uporządkowuje obowiązki administracyjne, znosząc te uważane za zbędne i uciążliwe oraz definiuje ważne pojęcia prawne, np. precyzuje pojęcie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe zwolnienia od podatku akcyzowego w zakresie energii elektrycznej – ze względu na jej wykorzystanie do określonych rodzajów produkcji, tzn. do celów redukcji chemicznej i w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych. Zwolnienia dotyczą przedsiębiorców, którzy mają status podatnika akcyzy.

Zwolnienia od podatku akcyzy w zakładach energochłonnych będą funkcjonowały w przedsiębiorstwach, które spełnią określone warunki, np. prowadzą księgi rachunkowe. Korzystać ze zwolnienia z podatku będą mogły także podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą dotyczącą wyrobów węglowych lub gazowych.

Poza tym produkty energetyczne mają zostać objęte stawką 0 zł. W tym przypadku jednak potrzebny będzie dokument dostawy przy przemieszczeniach ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego. Nastąpią także zmiany w procedurach wywozu kosmetyków zawierających alkohol etylowy – częściej będzie można stosować uproszczone procedury celne. Ponadto wprowadza się możliwość wspólnego magazynowania wyrobów o różnych statusach akcyzowych.

Ciekawe zmiany dotyczą podmiotów tytoniowych – zamiast dotychczasowego powiadomienia o rozpoczęciu działalności, zacznie je obowiązywać rejestracja. I oczywiście… wprowadza się nowy podatek – od obrotu suszem tytoniowym.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.