Wstrzymaj się z ogłaszaniem upadłości
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Wstrzymaj się z ogłaszaniem upadłości!

Wstrzymaj się z ogłaszaniem upadłości!

W ramach tzw. polityki „nowej szansy” od 1. stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące procesów likwidacyjnych w firmach. Uchwalona przez sejm w kwietniu ustawa przyspiesza likwidację i ułatwia restrukturyzację przedsiębiorstw mających problemy finansowe.

Doświadczeni mówią, że kilka pierwszych biznesów trzeba przegrać, żeby te następne były mądrzejsze o porażki poprzednich. Są jednak przyczyny porażek, których wystąpienie trudno przewidzieć. Jeśli działalność twojej spółki nie powiodła się z powodu niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych, to od 2016 roku otrzymasz ciekawe warunki nowego startu.

Zmiany wprowadzone przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne dążą przede wszystkim do tego, żeby przedsiębiorca mógł uniknąć ogłoszenia upadłości. Osiągnąć to będzie można przez stosowanie procedur restrukturyzacyjnych wymienionych w dokumencie: 1) przez postępowanie o zatwierdzenie układu, 2) przyspieszone postępowanie układowe, 3) postępowanie układowe i 4) postępowanie sanacyjne.

Niewątpliwą zaletą nowej regulacji jest to, że skraca ona czas postępowania o zatwierdzenie układu do 2 tygodni i czas przyspieszonego postępowania układowego – do 2 miesięcy. Przy czym wszystkie procedury zostają maksymalnie odformalizowane. Dodatkowo część działań będzie można zrealizować wykorzystując nowe narzędzia teleinformatyczne. Od lutego 2018 roku zacznie funkcjonować bezpłatny internetowy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zbierający informacje o danej sprawie i umożliwiający wymianę elektronicznej dokumentacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek dłużnika. Ustawa chroni także prawa wierzycieli, którym pozwala na większą kontrolę nad swoimi wierzytelnościami. Nowe regulacje mają w zamierzeniu zapobiec likwidacji wielu przedsiębiorstw. Efekty ocenimy wkrótce.

Zdolności restrukturyzacyjnej nie będą mieć jedynie Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, banki państwowe, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.