opodatkowanie korepetycji podatki
Ilustracja: dollarphotoclub

Strona główna / Wszechobecne podatki: co z korepetycjami?

Wszechobecne podatki: co z korepetycjami?

Szacuje się że ok. 5 tysięcy nauczycieli może stracić w tym roku pracę. Powodem jest niż demograficzny, który przez ostatnie 10 lat zmniejszył liczbę uczniów w Polsce o ponad milion.

Według danych Związku Nauczycielstwa Polskiego duża część pozostałych nauczycieli otrzymała mniej godzin pracy niż dotychczas. Wielu nauczycieli, aby uzupełnić etat, dorabia sobie m.in. prowadząc korepetycje.

Korepetytorami są też osoby niezwiązane ze szkołami czy uczelniami. Także różne mniejsze lub większe organizacje prowadzą dodatkowe zajęcia, uzupełniające wiedzę szkolną, uniwersytecką lub zawodową. Organizowanie korepetycji to jeden z najłatwiejszych sposobów dorabiania sobie po pracy, a także jeden z głównych (wg danych GUSu) obszarów zasilających szarą strefę. Czy taką działalność trzeba w ogóle zarejestrować?

To zależy od kilku czynników, których spełnienie w rozumieniu prawa klasyfikuje korepetytora jako przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Po pierwsze to, co robisz, musi mieć charakter zarobkowy (więc odpada wymiana umiejętności – np. ja cię nauczę angielskiego, a ty mnie – niemieckiego). Po drugie – musi stanowić usługę wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany oraz – po trzecie – musisz wykonywać tę działalność we własnym imieniu.

Jeśli więc planujesz rozkręcić swój biznes tak, żeby solidnie na nim zarobić, zaczynasz zatrudniać dodatkowych pracowników, kupujesz potrzebny sprzęt i regularnie prowadzisz zajęcia, to potrzebujesz wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

A czy przeciętny nauczyciel, udzielający korepetycji po godzinach musi odprowadzać taki podatek? Niekoniecznie – odpowiedź nie jest niestety jednoznaczna, a żeby ją uściślić należy analizować konkretny przypadek. Wedle powyższego przepisu – jeśli nauczyciel nie rozbudowuje swojego biznesu korepetycyjnego i prowadzone przez niego zajęcia nie są powtarzalne i regularne, to może je prowadzić w ramach normalnej działalności oświatowej i nie musi od tego odprowadzać podatku.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.