podatek dochodowy od odpraw 2016
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Wyjątkowy podatek dla wyjątkowych ludzi?

Wyjątkowy podatek dla wyjątkowych ludzi?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym, która reguluje kontrowersyjną sprawę podatków od odpraw w spółkach Skarbu Państwa. Chodzi o prezesów, których odprawy będą objęte – w myśl noweli – 70% podatkiem. Jest to podatek od „wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa”.

Wszystko po to, by zapobiec zdobywaniu stanowisk przez „znajomego znajomych” dla samej – milionowej – odprawy. Limitem odpraw, powyżej którego będzie obowiązywał podatek, będzie 3-miesięczne wynagrodzenie. W niektórych spółkach średnie miesięczne wynagrodzenie prezesa wynosi nawet kilkaset tysięcy złotych.

Wiele osób pamięta liczby związane z odprawami prezesów PKN Orlen w 2014 r.: 13 mln, 7 mln… Ze względu na burzliwą dyskusję, jaka powstała wokół tematu, nie doszło do wypłaty wymienionych kwot, a w późniejszych podobnych sytuacjach nacisk opinii publicznej również wpływał na decyzje co do odpraw lub ich przeznaczenia.

Komentatorzy zwracają uwagę na to, że ustawa jest niedopracowana. Nie obejmie ona bowiem części ważnych spółek ze względu na niewystarczającą ilość udziałów Skarbu Państwa w tych spółkach (musi być min. 50% udziałów). A wszystko ze względu na niefortunne zapisy w ustawie. Nowe przepisy nie będą więc dotyczyły spółek takich jak np. Tauron czy PKN Orlen albo PKO BP…

Inne nietrafne zapisy to np. kwestia umów o pracę z pominięciem kontraktów menadżerskich, czy też brak zabezpieczenia przed zapisem kwoty odprawy netto w umowie z prezesem – kiedy to podatek obciąży tylko spółkę…

Niestety posłowie nie zdążyli z poprawkami, bo wejście w życie przepisów zaplanowano na styczeń 2016 r. Co więcej istnieje ryzyko, że ustawa zostanie zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Co wtedy z pieniędzmi, które należałyby się prezesom?

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.