zmiany w wystawianiu faktur 2016
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Nowa lektura dla księgowych

Nowa lektura dla księgowych

Problem księgowania faktur korygujących spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Do tej pory, zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, przy księgowaniu należało się odnieść do okresu pierwotnego, którego dotyczą faktury.

Zmiana uciążliwych przepisów dotyczących rozliczania faktur korygujących w PIT i CIT wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. jako ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Według nowych zasad przedsiębiorca będzie mógł na bieżąco (zgodnie z datą wystawienia) ujmować faktury korygujące dotyczące faktów, które pojawiły się po wystawieniu pierwotnej prawidłowej faktury (chodzi np. o udzielenie rabatu klientowi), a więc o których przedsiębiorca nie mógł wcześniej wiedzieć. Korekta ta polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu przychodów z okresu rozliczeniowego, w którym korygowano fakturę.

Natomiast faktury korygujące, których podstawą jest zmiana błędnych obliczeń wciąż obowiązywać będzie korekta wstecz.

Zmiana zasad rozliczania dotyczy także korekt, w okresie wystawienia których przedsiębiorca nie osiągną przychodów lub osiągnął niższe przychody niż kwota zmniejszenia (korekty in minus). Zgodnie z nową ustawą powinien on wtedy zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały one zmniejszone. Ta komplikacja może być – wbrew chęciom ustawodawców – nowym utrudnieniem dla podatnika.

A jak mają zachować się przedsiębiorcy, którzy robią korektę po likwidacji swojej działalności gospodarczej? W takim wypadku przychody zmienia się (zwiększa lub zmniejsza) w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją działalności. Tak samo należy postąpić przy korekcie następującej po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną (wtedy bierze się pod uwagę okres przed zmianą formy opodatkowania).

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.