wywiad gospodarczy w biznesie polskim
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Wywiad gospodarczy przyszłością biznesu

Wywiad gospodarczy przyszłością biznesu

Wywiad tego rodzaju zaczął być najszerzej rozpoznawany i popularyzowany w latach 70-tych w USA jako firmowy element strategii biznesowej. Obecnie każdy rynkowy gigant korzysta z usług profesjonalistów zajmujących się wywiadem gospodarczym.

Praca wywiadu w dużym skrócie polega na dostarczaniu przedsiębiorstwom analiz i prognoz dotyczących wybranych podmiotów gospodarczych. I na ich podstawie analitycy przewidują i planują przyszłość firmy.

Co daje wywiad gospodarczy? Przede wszystkim pomaga stworzyć skuteczne taktyki i strategie, ostrzega przed zagrożeniami, pomaga unikać ryzykownych inwestycji. Pracownicy wywiadu sprawdzają też wiarygodność potencjalnych klientów, oceniają ruchy konkurencji. Ogólnie – minimalizują ryzyko podejmowanych przez firmę działań.

Dlaczego są tak rozchwytywani? Bo potrafią docierać do tych 5-15% informacji, których nie ma w dostępnych otwartych źródłach. Poza tym jesteśmy współcześnie świadkami ogromnego rozwoju danych Big Data i przesytu dostępnymi informacjami, które trzeba umieć selekcjonować inteligentnie, żeby z nich skorzystać na pożytek własnego biznesu.

Raport „Market Intelligence Trends 2020” organizacji Global Intelligence Alliance na 2014 r. wskazuje na wzrost trendu korzystania z usług wywiadowni gospodarczych. Przewiduje się, że praca wywiadu będzie głównym źródłem doradztwa dla firm w najbliższych latach.Praca ta jednak często jest określana jako kontrowersyjna, ponieważ – jako że polega na pozyskiwaniu i analizie informacji – skłania do balansowania na granicy legalności.

Zdobywanie potrzebnych informacji można podzielić standardowo na 3 rodzaje: biały wywiad (OSINT – open source intelligence) – polega na korzystaniu ze źródeł jawnych. (np. wypowiedzi publiczne, otwarte rejestry danych, dostępna dokumentacja itp.) ; szary wywiad – to rozwiązania prawnie szemrane (wywiad środowiskowy, obserwacja kogoś, wniknięcie do danego środowiska w określonych celach); i wreszcie czarny wywiad – czyli po prostu szpiegostwo (podsłuchy, włamania na konta, naciski i prowokacje).

Granice legalności w Polsce wyznacza ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednak niejasność jej kluczowych zapisów sprzyja nadużyciom zainteresowanych.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.