zmiany w prawie autorskim 2016
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Czy będzie rewolucja w prawie autorskim?

Czy będzie rewolucja w prawie autorskim?

Zawrotne tempo cyfryzacji społeczeństw i możliwość digitalizacji dowolnych treści prowokują nowe zachowania konsumentów z nowymi potrzebami. Dlatego też Komisja Europejska od dłuższego czasu planuje reformę prawa autorskiego. Na początku listopada 2015 r. opublikowano pierwsze dokumenty z tym związane. Całościowy plan prac Komisji (który oficjalnie zostanie przez nią przyjęty dopiero w grudniu) jest dostępny w sieci:

https://drive.google.com/file/d/0B6d07lh0nNGNaXFzUFBPaE0tY0E/view

W komunikacie czytamy, że w ramach „Digital Single Market Strategy for Europe” (maj 2015) zostały podjęte pierwsze kroki w kierunku przystosowania prawa do współczesnego stanu rzeczy, czyli w kierunku zwiększenia dostępu do treści cyfrowych i lepszego egzekwowania praw autorskich.

Kwestie, które pozostały do uregulowania to m.in. transfer treści nabytych legalnie między granicami państw, definicja prawa autorskiego i wyjątków od tego prawa związanych z rozpowszechnianiem i dostępem do treści cyfrowych (wyjątki dotyczą np. treści wykorzystywanych w edukacji lub digitalizacji dziedzictwa kultury), funkcjonowanie rynku praw autorskich (zwłaszcza uregulowanie działania pośredników) i ułatwienie dostępu do treści drukowanych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pierwsze konkretne propozycje zmiany prawa mają się pojawić na przełomie 2015/2016 roku. Przebieg polskich procesów legislacyjnych dotyczących praw autorskich można znaleźć tutaj:

http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/strona-glowna/zmiany-w-prawie/prawo-autorskie/projekt-zmiany-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych.php

Komisja Europejska przeprowadza zmiany bazując na wprowadzanych konsultacjach społecznych. Między grudniem 2013 a marcem 2014 otrzymała ona ponad 11000 odpowiedzi dotyczących reformy praw autorskich. Raport z wynikami konsultacji pokazuje jak bardzo podzielone opinie mają strony zainteresowane: konsumenci zdecydowanie wspierają konieczność dużych zmian w ustawodawstwie, natomiast producenci, wydawcy i autorzy nie widzą takiej szczególnej potrzeby.

Centrum Cyfrowe, think tank zajmujący się w Polsce m.in. promowaniem otwartej dostępności do zasobów cyfrowych, zwraca uwagę na to, że komunikaty Komisji Europejskiej są niepokojąco zachowawcze i nie przedstawiają wizji potrzebnych reform.

Pogodzenie interesów twórców i społeczności odbiorców będzie bardzo trudne… powodzenia!

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.