Prowadząc przedsiębiorstwo lub sklep internetowy, należy mieć na uwadze, iż jednym z głównych elementów są procesy logistyczne. Są to procesy związane z dostarczaniem materiału, czy produktów do naszego przedsiębiorstwa czy sklepu oraz procesy związane z dostarczaniem produktu do klienta. Jednym z głównych procesów logistycznych jest konfekcjonowanie. Czym jest i jaka jest jego rola?

Czym jest konfekcja towaru?

Zgodnie z definicją słownikową, konfekcja towaru oznacza rozdzielanie towaru na porcje i pakowanie. Patrząc jednak z praktycznej strony zagadnienia, jest ono dużo szersze. Wyróżnić można wiele różnych typów konfekcjonowania, które są zależne od produktu, rodzaju opakowania oraz sposobu dystrybuowania.

W związku z tym można wysnuć wniosek, że konfekcjonowania elementów stalowych będzie różniło się diametralnie od konfekcjonowania np. odzieży. Jednakże w obu wypadkach chodzi o to samo. Celem konfekcjonowania jest zestawienie i zapakowanie takich produktów, aby spełnić wymagania klienta. Jest to proces wykonywany najczęściej ręcznie, przy pomocy pewnych urządzeń, które mają pomóc w przygotowaniu towaru do wysyłki.

Którym etapem procesu wysyłki jest konfekcjonowanie towaru?

Jak już wcześniej wspomniano, konfekcję przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką towaru do klienta. Można więc wnioskować, że konfekcja stanowi ostatni krok przed wysyłką towaru do klienta, jeżeli mówimy o wysyłkach detalicznych. W związku z tym, że klient może oceniać wartość i jakość produktu również przez pryzmat opakowania, warto zwrócić na to uwagę na etapie konfekcji towaru. Należy również wiedzieć, że towar może być wielokrotnie przepakowywany w związku z licznymi ruchami magazynowymi. Z tego względu, rola opakowania rośnie jeszcze bardziej.

Niesie to z kolei ryzyko uszkodzenia produktu i niezadowolenia klienta. Z tego względu, powstały przedsiębiorstwa, które zajmują się profesjonalnym konfekcjonowaniem towaru. Są one partnerami dystrybutorów oraz hurtowników, ale bardzo często świadczą usługi mniejszym firmom oraz sklepom internetowym.

Korzystanie z usług firm oferujących konfekcjonowanie towaru niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim prace są zlecane na zewnątrz więc można ten proces pominąć w swojej firmie, po drugie firmy robią to profesjonalnie korzystając z najlepszych materiałów, a po trzecie proces ten wytwarza dużo odpadów, które następnie należy poddać recyklingowi.