Symfonia program księgowy jest w stanie zrealizować praktycznie wszystkie najbardziej istotne operacje księgowe, od budowania planu kont, aż do automatycznego bilansu zamknięcia. Przedsiębiorca ma również możliwość dokonywania pełnych rozrachunków czy rozliczeń.

Program symfonia księgowość i finanse można w bardzo prosty sposób przystosować do potrzeb danej firmy.

Ogromnym atutem omawianego programu symfonia księgowość i finanse jest fakt, że przedsiębiorca ma możliwość wybrać długość roku obrachunkowego nawet do 22 miesięcy. Firma może także bez żadnego problemu zdecydować się na prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach. Firmy bardzo cenią również fakt, że symfonia program księgowy pozwala na automatyczne księgowanie nie tylko różnic kursowych, ale również ewentualnych odsetek za zwłokę przy odpowiednim wykorzystaniu definiowanych kont specjalnych. Program umożliwia przedsiębiorcom także definiowanie rejestrów VAT, rachunku zysków i strat, układów bilansu czy parametrów stałych. Doskonałym przykładem ostatniej wymienionej kwestii może być wysokość odsetek.

Program symfonia księgowość przyczynia się również do zdecydowanego zwiększenia komfortu codziennej pracy, pozwala także w efektywny sposób zabezpieczać dane

Firmy dzięki omawianemu oprogramowaniu mają pełną kontrolę nad mechanizmami automatycznego przeksięgowania kosztów zgodnie z zadanymi kryteriami. Program symfonia księgowość i finanse gwarantuje także przedsiębiorstwu ciągłości rozliczeń np. z kontrahentami. Dzieje się tak przez możliwość wprowadzenia nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia.

Bardzo dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstwa jest także możliwość stworzenia w omawianym oprogramowaniu testowej firmy, która będzie założona na bazie danych głównej firmy. W ten prosty sposób możliwe będzie sprawdzenie poprawności wszystkich wykonywanych działań.

Możliwość bieżącej kontroli należności i zobowiązań

Firma dzięki programowi może prowadzić bieżące rozrachunki nie tylko z kontrahentami, ale również z urzędami i pracownikami. Bardzo cenionym przez przedsiębiorców rozwiązaniem jest także możliwość automatycznego zestawienia kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem. Można także oczywiście stworzyć odpowiedni wydruk wezwania do kompensaty. Wśród licznych atutów omawianego oprogramowania koniecznie trzeba także wymienić opcje drukowania przelewów, potwierdzeń sald, zestawień transakcji czy wezwań do zapłaty.