Każdy zakład pracy powinien zadbać o to, by zatrudnieni pracownicy odznaczali się szczególną kompetencją wykonywanych zadań, szeroką wiedzą na poszczególne tematy oraz wysokim stopniem zaangażowania w pracę. Do tego celu służą szkolenia pracownicze organizowane przez firmy, które pragną podnieść poziom wiedzy swojej załogi.

Szkolenia pracowników kluczem do sukcesu firmy

Szkolenia najczęściej odbywają się na terenie danego zakładu pracy – większość firm posiada w swoich zasobach lokalowych odpowiednie pomieszczenie, przystosowane do tego typu celów, jednak niektóre firmy chętnie łączą szkolenia z wypoczynkiem, organizując wyjazdy do specjalnie wynajętych ośrodków rekreacyjnych, w których pracownicy nie tylko zdobędą wiedzę przekazaną im przez instruktorów, ale również wypoczną w bliskości przyrody.

Najważniejszą sprawą jest zapewnienie pracownikom jak najlepszego dostępu do materiałów szkoleniowych, sprzętu koniecznego do zgłębiania zagadnień oraz wyposażenia sal szkoleniowych.

Optymalne wyposażenie sali szkoleniowej

Sala szkoleniowa wielkością musi być dostosowana do ilości słuchaczy, zaopatrzona w niezbędne sprzęty takie jak stoły, biurka, krzesła, regały, sprzęt nagłaśniający, projektor multimedialny, tablice dydaktyczne i interaktywne oraz wiele innych urządzeń, potrzebnych do przeprowadzenia optymalnego szkolenia.Wykładowca musi być dobrze słyszalny i być widoczny nawet z najdalszego krańca sali – dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie jego biurka lub stolika na specjalnym podwyższeniu, które pozwoli wykładowcy na szerszy kąt widzenia sali i przebywających w niej uczestników.Akustyka sali również jest bardzo ważną sprawą – przy szkoleniu dużej grupy słuchaczy pomocny może się okazać mikrofon ustawiony na stoliku wykładowcy lub w innym, strategicznym miejscu.

Oświetlenie to sprawa priorytetowa

Nie mniej ważne jest odpowiednie oświetlenie sali wykładowej, która powinna mieć dostęp do światła dziennego, jak i sztucznego. Powinna również istnieć możliwość zmiany intensywności oświetlenia, czyli jego wzmocnienia lub przygaszenia – ma to zastosowanie w trakcie przedstawiania treści szkoleniowych na tablicy interaktywnej czy na ekranie monitora.Każdy uczestnik szkolenia musi mieć również dostęp do napojów gorących i zimnych, a także do przekąsek, spożywanych podczas przerwy w wykładach.

Sale szkoleniowe są coraz częściej wynajmowane na różnego rodzaju szkolenia, warto więc odpowiednio wcześniej zasięgnąć informacji o jej wyposażeniu, dostępu do sprzętu elektronicznego, wielkości oraz lokalizacji. Tego typu sala szkoleniowa powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od ruchliwych ulic czy gwarnych terenów – ma to związek z jej przeznaczeniem, a mianowicie należy zapewnić słuchaczom jak najbardziej komfortowe warunki, które przedłożą się na podwyższenie poziomu pracy.