Pojęcie „wycena” na komercyjnym rynku, kojarzone jest ze sprzedażą, kupnem lub inną formą wejścia w posiadanie dóbr. Wycena przedsiębiorstw jednak może mieć inne funkcje, o których źródłach decyduje właściciel lub jednostki związane ze sprawą.

Kto bierze udział w wycenie?

Wycena przedsiębiorstw w praktyce może być związana z ustaleniem wartości instytucji w celach sprawozdawczości finansowej, w postępowaniu układowym, upadłościowym lub likwidacji, a także przez banki i inne podmioty zapewniające finansowanie w celu weryfikacji zdolności kredytowej danego podmiotu.

Kto może wykonać wycenę?

Polskie przepisy prawa nie ustalają jednoznacznie jak powinna wyglądać prawidłowa wycena przedsiębiorstwa, dlatego podchodząc do tego tematu, należy mieć wiedzę i zrozumieć zasady działania firmy, a nawet całej branży; realizowanej strategii, oraz szeroko rozumianych zasobów, nie tylko majątkowych. Każdy przedsiębiorca zatem, który decyduje się na podjęcie działań, zmierzających ku wycenie majątku instytucji, musi nie tylko zlecić wykonanie prac księgowemu, który wie jak mądrze poprowadzić ten proces, ale samemu wiedzieć jakie wartości kierują funkcjonowaniem jego firmy na rynku.

Pewnym jest jednak, że wyceny przedsiębiorstwa nie może sporządzić osoba przypadkowa, ale ktoś, kto zna zasady prawa, ekonomii i finansów, oraz potrafi zebrać je w jeden, zbiorczy raport. Kompetencje do wykonywania sprawozdań posiadają osoby, które: mają kwalifikacje ACCA, tytuł biegłego rewidenta, stopień naukowy doktora w dyscyplinie związanej z finansami lub pokrewnej, doświadczenie zawodowe w dużych podmiotach audytorskich lub doradczych, doświadczenie w sporządzaniu wycen innych przedsiębiorstw. Wszystkie te przesłanki powinien mieć na uwadze właściciel, który chce zlecić wykonanie prac.

Pomoc w planie wyceny.

Mimo iż litera prawa nie określa sposobów i metod przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa, to dużą pomocą mogą okazać się wytyczne sporządzone przez Krajowy Standard Wyceny Specjalistycznej, a które są dostępne na stronie http://pfsrm.pl.

Wytyczne w jasny sposób pomagają kategoryzować cel wyceny, jej przedmiot, oraz założenia. Dzięki temu, zarówno przedsiębiorca, jak i osoba wykonująca prace będą mogły przyjąć standard, na jakim wycena powinna się opierać. Dopiero po ustaleniu wszystkich punktów wstępnych, można przejść do właściwego szacowania wartości przedsiębiorstwa ze względu na trzy, główne podejścia: rynkowe, dochodowe i majątkowe.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC