alkohol na świecie zasady nabywania spożywania i handlu
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Co Kraj To Obyczaj, Świat Alkoholi

Co Kraj To Obyczaj, Świat Alkoholi

Podróżując po Europie nie odczuwamy specjalnych zmian w wymaganiach prawno-obyczajowych do nas kierowanych. Jeśli różnica w regulacjach prawnych jest zauważalna, to raczej nie wywołuje w podróżnych zdumienia ani strachu.

Wśród niuansów, do których trzeba się przyzwyczaić, jest np. różnica w prawie o ruchu drogowym w Wielkiej Brytanii, czy mniejsza dostępność  leków przeciwbólowych w Niemczech. Podobieństwo wynika ze wspólnych korzeni prawodawstwa europejskiego. Podobna filozofia prawa widoczna jest w niektórych innych zakątkach ziemi, gdzie docierali kolonizatorzy ze starego kontynentu.

Problem pojawia się, gdy wjeżdżamy na teren państwa o radykalnie odmiennym podejściu do źródeł prawa. Duże różnice widać zwłaszcza w krajach arabskich. W najbardziej restrykcyjnym z nich – Arabii Saudyjskiej – obowiązuje w pełni prawo szariatu tworzone przez wyznawców islamu. Ma ono dwie odmiany – szyicką i sunnicką, z których żadna nie przewiduje rozdziału życia religijnego i świeckiego. Nie ma też czegoś takiego jak pojęcie wolności religijnej.

W krajach z prawem szariatu nie napijemy się alkoholu – obowiązuje całkowita prohibicja. Policja religijna, patrolująca ulice, zwraca uwagę na to, by kobiety szczelnie zakrywały włosy. Na publicznych zgromadzeniach na rynku wciąż realizuje się brutalne kary, np. obcinanie rąk za kradzież. Do aresztu na kilka dni można trafić za przekroczenie dozwolonej prędkości na drodze. Kobiety nie mogą prowadzić pojazdów, itp. Na obcokrajowców nieprzestrzegających tych zasad w najlepszym wypadku czeka deportacja.

Z drugiej strony Arabia Saudyjska przyciąga tym, że np. nie pobiera podatku dochodowego. Mimo, że to pustynia bez kasyn i „rozrywek”, miejscowi pracodawcy płacą dobrze – nie „po europejsku” (byle wystarczyło na utrzymanie), ale można odłożyć sobie spore kwoty tak, że już po roku pracownika stać na kupno własnego mieszkania w Polsce. Poza tym pracownicy najczęściej żyją we własnych enklawach, wewnątrz których przymyka się oko na niepoprawne obyczaje, np. picie alkoholu.

Gdzie szukać informacji o prawach w danym kraju? W rozeznaniu sytuacji legislacyjnej europejskich państw pomoże np. strona e-justice https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl Zasady panujące w innych zakątkach opisują najwiarygodniej m.in. strony ambasad polskich np. http://www.rijad.msz.gov.pl/

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.