składanie skargi elektronicznej
Ilustracja: dollarphotoclub

Strona główna / Jak będzie wyglądać składanie skargi elektronicznej?

Jak będzie wyglądać składanie skargi elektronicznej?

Ludzie coraz więcej czasu spędzają w internecie. Sporo rzeczy udaje się załatwić bez wychodzenia z domu. Wypożyczanie książek czy zakupy przez internet już nikogo nie dziwią. Coraz częściej ludzie podpisują umowy online. Zeznanie podatkowe przez internet to też już nic niezwykłego. Przez długi czas sądy trzymały się z dala od cyberprzestrzeni. Jednak powoli się to zmienia.

Składanie skarg przez internet? Kiedyś to było nie do pomyślenia. Do niedawna nie było możliwe wniesienie do sądu administracyjnego pisma poświadczonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, ale to się zmieniło. Co powinniśmy wiedzieć o skardze elektronicznej? Będzie ona niewiele różnić się od tej w formie pisemnej. Zostanie rozszerzona o dodatkowy element, czyli adres elektroniczny, za to nie dołączymy do niej odpisów żadnych dokumentów. Poza tym skarga oraz wszystkie załączniki będą zawierały podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu lub potwierdzony w inny sposób przez zastosowanie mechanizmów wprowadzonych przez sąd administracyjny.

Skargę w formie dokumentu elektronicznego będziemy wnosić do elektronicznej skrzynki podawczej. W ramach potwierdzenia otrzymamy na adres mailowy urzędowe poświadczenie odbioru. Wszystkie dokumenty będą przesyłane stronom postępowania drogą elektroniczną. Jednak składanie skargi elektronicznej nie będzie całkowicie bezpłatne. Zostanie pobrana od nas opłata kancelaryjna za wydruki pism i załączników.

Katarzyna Kubeł
Moja przygoda z dziennikarstwem trwa kilka lat i od początku łączy się z mediami elektronicznymi. Interesuje się otaczającym światem - w szczególności problemami i absurdami, które pojawiają się w naszym pięknym kraju.