Upadłość konsumencka w Polsce. Upadłość działalność gospodarcza 2017
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Jak zbankrutować i zacząć od nowa?

Jak zbankrutować i zacząć od nowa?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Często jest to jedyna szansa na to, by pozbyć się długów, które przekraczają posiadany majątek i zacząć żyć na nowo. Wiąże się ona z postępowaniem, które przeprowadza sąd najczęściej na wniosek konsumenta i utratą przez niego całego majątku, lecz zysk, jaki można dzięki niej osiągnąć, jest bardzo duży. Wraz ze stratą całego majątku, czyli posiadanych aktywów, traci się także wszystkie długi. Upadłość konsumencka to coraz częściej jedyne wyjście dla osób zadłużonych.  Kto i w jakich okolicznościach może wnioskować o jej ogłoszenie oraz na czym polega postępowanie?

UPADŁY KONSUMENT

Prawo złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a znalazła się – w sposób przez siebie nie zawiniony – w sytuacji niewypłacalności.  Dodatkowo od 2016 r. upadłość konsumencka  może zostać także przeprowadzona na wniosek złożony przez wierzyciela. Również były przedsiębiorca może, zaraz następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu działalności, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Istotna jest informacja, że od 1 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości musi zostać zgłoszony na urzędowym formularzu pod rygorem jego zwrotu przez sąd.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI NIE DLA KAŻDEGO

Sam fakt, że osoba fizyczna posiada długi i nie jest w stanie ich samodzielnie regulować, nie stanowi jeszcze wystarczającej podstawy do ogłoszenia jej upadłości. Nie jest to bowiem proces dla osób, które popadły w kłopoty finansowe na skutek własnej lekkomyślności, czy też zaciągały jedne zobowiązania w celu spłaty innych. W takich bowiem sytuacjach sąd nie ma obowiązku oddłużenia konsumenta. Podstawową zasadą jest, aby nie doprowadzić do stanu niewypłacalności  bądź też nie powiększać tego stanu znacząco w wyniku działań, które są świadome, tj. nastąpiły z własnej winy dłużnika lub w skutek rażącego niedbalstwa.

JAK PRZEBIEGA ODDŁUŻENIE?

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika, jako pierwsza następuje licytacja całego jego majątku, która ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Dopiero po niej ma miejsce druga część postępowania upadłościowego, czyli obowiązek realizowania przez upadłego planu spłat. Trwa ona do trzech lat i zmierza do regularnego spłacania tych wierzycieli, którzy w ramach likwidacji majątku nie zostali w całości zaspokojeni. Na koniec następuje umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań.

INNE KORZYŚCI JAKIE PŁYNĄ Z OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Po pierwsze, z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania sądowe toczące się o zapłatę przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone. Drugą korzyścią dla dłużnika jest fakt, że postępowania egzekucyjne, jakie zostały skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, a zostały wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania te umarzają się z mocy prawa. Po trzecie, ogólną regułą jest, że w postępowaniu upadłościowym spłacane są odsetki od zadłużeń, które zostały naliczone tylko do dnia wydania postanowienia, a dalsze naliczanie odsetek zostaje wstrzymane. Upadli konsumenci, którzy posiadali mieszkania lub domy, otrzymują także wsparcie w postaci kwoty odpowiadającej wartości przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadły dłużnik jest także wykreślany z rejestru dłużników niewypłacalnych. To wszystko pozwala upadłemu z całą pewnością odzyskać także spokój.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składają osoby posiadające bardzo zróżnicowane zadłużenie wynoszące od kilku tysięcy do kilku milionów. Dla niektórych osób kwota 7 tys. zł jest niemożliwa do spłaty – mówi Sędzia Wydziału Gospodarczego w Łodzi zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Każda ze zgłaszanych spraw jest inna. Ciężka sytuacja osób, które nie regulują zobowiązań jest często skutkiem utraty pracy, ciężkiej choroby czy zaciągania pożyczek pozabankowych. Ogłoszenie upadłości, to także świetne rozwiązanie dla „frankowiczów”, których zadłużenie kredytowe przewyższa wartość zakupionego mieszkania. Koszt wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to obecnie jedynie 30 zł.

Dominika Peżyńska
Adwokat. Specjalista ds. windykacji oraz prawa bankowego. Wielbicielka kryminału, dobrego kina i Mazur. Opiekun działu reprezentacji w sądzie Papug.pl