Nowelizacja ustawy VAT 2016 i 2017 Polska Poland
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Kolejna nowelizacja ustawy o VAT

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt (z dnia 22 września 2016 r.) kolejnej już nowelizacji przepisów VAT. Celem jest jak zwykle uszczelnienie systemu, jednak pojawiają się także korzystne rozwiązania dla niektórych przedsiębiorców.

Przechodząc do omówienia korzystnych propozycji, których jest zdecydowanie mniej, warto zacząć od podwyższenia progu zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie zwolnienie podmiotowe z VAT obowiązuje dla podatników osiągających przychody do 150 tys. zł. Planowane jest zwiększenie tego progu do 200 tys. zł. Jest to zmiana korzystna szczególnie dla małych przedsiębiorców, którzy będą zwolnieni z obowiązku rejestracji i rozliczania VAT.

Zdecydowana większość przepisów opisanych w projekcie ma na celu zwiększenie kontroli nad podatnikami i poprawienie wykrywania oszustw podatkowych. W tym celu rozszerzony zostanie zakres odwrotnego obciążenia o dodatkowe towary:

– określone towary z kategorii złota i srebra,

– procesory,

– niektóre usługi budowlane .

Rozszerzanie mechanizmu odwróconego obciążenia ma za zadanie wyeliminować oszustwa w sektorach najbardziej na nie narażonych, jednak to rozwiązanie wydaje się mało efektywne, ponieważ przedmiotem oszustw będą inne towary, nieobjęte tym mechanizmem. W konsekwencji Ministerstwo powinno rozważyć wprowadzenie takiego mechanizmu w stosunku do wszystkich towarów i usług, jednak taka zmiana wymaga kompleksowej zmiany ustawy o VAT.

Projekt odnosi się także do problematycznej kwestii zwrotów VAT. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie przedłużenia naczelnikowi urzędu skarbowego terminu do zwrotu VAT oraz ograniczenie możliwości skorzystania przez podatnika z przyspieszonej procedury. 25 – dniowy termin zwrotu będzie możliwy, jednak warunki będą zaostrzone np. wszystkie płatności będą musiały być uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego oraz podatnik był przez dwa lata czynnym podatnikiem. Ponadto ograniczona zostanie możliwość składania kwartalnych deklaracji, które wcześniej były wykorzystywane w procedurze oszustw podatkowych. Projekt przewiduje, że z rozliczeń kwartalnych VAT będą mogli korzystać wyłącznie mali podatnicy (czyli z przychodami poniżej 1,2 mln euro), o ile działają jako podatnicy VAT dłużej niż 12 miesięcy.

Ponadto projekt przewiduje m.in.:

– Wydłużenie do końca 2018 r. stosowania podwyższonych stawek VAT tzn. 23% i 8% zamiast powrotu do 22% i 7%,

– Elektroniczne deklaracje VAT,

– Problemy przy rejestracji dla podmiotów ze złą historią.

Wszystkie te zmiany mają jeden główny cel – uszczelnienie systemu i w konsekwencji wzrost dochodów budżetowych z VAT, który obecnie stanowi główne źródło podatkowych dochodów państwa.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne na:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290205

Michał Malesa
Doradca Podatkowy. Uprzednio związany z PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte. Prywatnie pasjonat sztuk walki i sportów zespołowych. Opiekun działu pomocy podatkowej Papug.pl