Kolejne ułatwienia dla mobilnych studentów zagranicznych
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Kolejne ułatwienia dla studentów zagranicznych 

Kolejne ułatwienia dla studentów zagranicznych 

Uznawalność wykształcenia cudzoziemców regulują umowy międzynarodowe między Polską a innymi państwami. Jeśli Polska nie podpisała z danym krajem takich umów, dokumenty poświadczające poziom wykształcenia podlegają nostryfikacji.

Już przed 1989 rokiem w Polsce kwitła wymiana studencka oparta o różne umowy międzynarodowe, m.in. umowę o wymianie studentów z innymi krajami socjalistycznymi. Zagraniczni studenci przyjeżdżali głównie z Korei Północnej, Wietnamu, a także z państw afrykańskich.

W 2013 roku udział studentów zagranicznych w Polsce wyniósł 1,74 % wszystkich studentów (a dokładnie 29 172 osób ze 142 krajów ).  Najwięcej studentów przyjeżdża z Ukrainy i Białorusi, następnie z Norwegii, Hiszpanii i Szwecji. Najliczniejszą grupą są studenci kierunków społecznych (43%, głównie ekonomia) oraz medycznych (29%).

Liczba studentów zagranicznych powoli, ale stale rośnie. Żeby studentom łatwiej było kontynuować wykształcenie w Polsce oraz żeby pracodawcy mogli uznać ich kwalifikacje zdobyte w kraju pochodzenia,  zostały wprowadzone pewne ułatwienia w procedurze uznawalności wykształcenia.

Według opublikowanego we wrześniu rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – uczelnia będzie mogła uznać kompetencje i wykształcenie cudzoziemca na podstawie różnych zaświadczeń (np. indeksu, potwierdzenia odbycia staży i praktyk itp.), nawet jeśli cudzoziemiec nie przedstawi dokumentów ukończenia studiów. To bardzo ważne dla osób, które otrzymały wykształcenie wyższe, a sytuacja polityczna w ich kraju nie pozwala im dokończyć formalności związanych z uzyskaniem dyplomu lub – np. w wyniku ucieczki z kraju pochodzenia – taki dokument został zniszczony.

Taki student/absolwent powinien zgłosić się do jednostki organizacyjnej uczelni zajmującej się daną dziedziną. Po analizie wszystkich zebranych dokumentów jednostka będzie mogła przeprowadzić dodatkowe egzaminy, jeśli będzie miała wątpliwości np. związane z różnicami programowymi. Na koniec procedury uczelnia wydaje poświadczenie o ukończeniu przez daną osobę studiów na danym kierunku. I tak wniosek studenta spełniający wymagania formalne zostaje rozpatrzony w ciągu 90 dni od daty złożenia.

Rozporządzenie weszło w życie w październiku 2015 i jest jedną z kilku nowych regulacji dotyczących obsługi zagranicznych studentów.

Z kolei jeśli chodzi o uznawanie polskich dyplomów za granicą, sprawa nie jest taka prosta. Mimo że międzynarodowe uznawanie wykształcenia ma ogromne znaczenie dla mobilności studentów, sama przynależność państwa do Unii Europejskiej nie skutkuje automatycznym uznaniem dyplomów akademickich uzyskanych w kraju członkowskim. Więcej informacji na temat tego, gdzie i jak nasz dyplom może zostać potwierdzony na terenie innego państwa można uzyskać w ośrodkach ENIC/ NARIC (European Network of Information Centres/National Academic Recognition Information Centres) http://www.enic-naric.net/

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.