Nowa Ustawa o Służbie Cywilnej 2016
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Nowe rozdanie w służbie cywilnej

Nowe rozdanie w służbie cywilnej

Prezydent podpisał ustawę o służbie cywilnej zmieniającą dotychczasowe zasady powoływania urzędników na wyższe stanowiska, uchwaloną jeszcze w grudniu 2015 r. Oznacza to rozwiązanie umów z dotychczasowymi pracownikami (jeśli nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy).

Dotychczasowa rekrutacja odbywała się na zasadzie konkursu, teraz urzędnik będzie powołany. Powoływani więc będą: dyrektor generalny urzędu; dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej w KPRM, w ministerstwie i w urzędzie centralnym (i zastępcy dyrektorów); dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim (i jego zastępca); wojewódzki lekarz weterynarii (i jego zastępca); kierujący komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego (i jego zastępca).

Kto ich teraz będzie powoływał? Dyrektora generalnego urzędu wyznaczą ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, szef KPRM lub wojewoda, a wojewódzkiego lekarza weterynarii (wraz z zastępcami) powoła Główny Lekarz Weterynarii (ale w porozumieniu z właściwym wojewodą). Natomiast Prezesa ZUS będzie powoływać premier na wniosek ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, który wcześniej zasięgnie opinii Rady Nadzorczej Zakładu.

Nowelizacja zmienia też wymogi życiorysowe Szefa służby cywilnej – może on być wcześniej członkiem partii politycznej oraz nie musi posiadać dotychczas wymaganego doświadczenia (co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej 7-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych).

Zmiany dotyczą też odpraw dla pracowników, z którymi wygasła umowa o pracę lub jest rozwiązana za wypowiedzeniem oraz likwiduje Radę Służby Cywilnej, zastępując ją Radą Służby Publicznej.

Projektanci ustawy odpierają zarzuty o upolitycznienie korpusu służby cywilnej, zapewniając, że nowela nie znosi dotychczas obowiązujących przepisów związanych z zakazem manifestowania poglądów politycznych przez członków korpusu oraz zakazem łączenia swojego stanowiska z mandatem radnego, czy działalnością wewnątrz partii politycznych.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.