handel ludźmi w polsce przyczyny zjawiska raport
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Polski Django – Human trafficking

Polski Django – Human trafficking

Nawet do 15 tysięcy rocznie dochodzi szacowana liczba ofiar handlu ludźmi w Polsce. Na świecie to co roku ok. 2 mln osób. Według ONZ to trzecie najbardziej dochodowe przestępstwo (wyprzedza je tylko handel bronią i narkobiznes). Kobiety najczęściej wykorzystuje się do prostytucji. Mężczyźni przymuszani są do zbyt ciężkiej pracy. Dzieci są wykradane i sprzedawane chętnym lub wykorzystywane w przemyśle pornograficznym.

W październiku pojawił się akt oskarżenia wobec polskich handlarzy ludźmi. Czterech mężczyzn z woj. lubelskiego, pod przykrywką pośrednictwa w znalezieniu atrakcyjnej pracy w Finlandii, werbowało bezrobotnych, którzy byli następnie zastraszani (76 osób) i zmuszani do żebractwa za granicą. Trwało to kilka lat aż do ubiegłego roku.

Ucieczka z „biznesu” nie jest prosta, bo ofiary handlu ludźmi często są szantażowane (np. zabiciem członków rodziny) i bite, by zmusić je do „pracy” i niezgłaszania się na policję. Pomoc takim osobom organizuje m.in. La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu (telefon zaufania 22 628 99 99).

Prawo UE definiuje handel ludźmi jako: „Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, w tym wymiana lub przekazanie kontroli nad tymi osobami, z zastosowaniem groźby lub przemocy bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, poprzez nadużycie uprawnień lub wykorzystanie sytuacji bezbronności, lub też wręczenie lub przyjęcie płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad inną osobą, w celu wyzysku” (art. 2 dyrektywy 2011/36/UE).

Jakie kary grożą handlarzom ludźmi? Minimum 3 lata pozbawienia wolności. Kto przygotowuje się do takiego przestępstwa – idzie do więzienia na od 3 miesięcy do 5 lat i to samo grozi komuś, kto niezgodnie z prawem, dla korzyści majątkowych, organizuje adopcję dzieci.

Pomoc prawną, medyczną i związaną z legalizacją pobytu w danym państwie dla osób pokrzywdzonych zabezpiecza prawo UE. Zwalczanie handlu ludźmi jest jednym z priorytetów UE. Dlatego pomoc poszkodowanym jest udzielana na terytorium państw członkowskich natychmiast po pojawieniu się przesłanek, że są ofiarami handlu ludźmi. Niestety obecny kryzys migracyjny nie sprzyja zwalczaniu tej plagi.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.