Praca jest jedną z najważniejszych aktywności każdego dorosłego człowieka. Współczesny model kariery zakłada, że pracę zmienia się przynajmniej kilka razy w trakcie życia. Ma ona dawać zadowolenie i satysfakcję, a także zapewniać godziwe warunki finansowe. Ludzie pragną rozwijać się i piąć po szczeblach kariery. Aby tak było, trzeba w odpowiedni sposób zaprezentować się pracodawcy.

Poprawnie skonstruowane CV

Curriculum vitae w skrócie CV, zwane też życiorysem zawodowym, to bardzo ważny dokument, który przedstawia się przyszłemu pracodawcy. Warto poprawnie skonstruować swoje CV, a następnie plik w formie elektronicznej przechowywać w swoim komputerze. Współcześni CV najczęściej przesyła się właśnie za pośrednictwem poczty email, a więc taka forma jest najbardziej wygodna. Istnieje co najmniej kilka rywalizujących ze sobą poprawnie skonstruowanych wzorów CV, a zatem każdy znajdzie model odpowiedni dla siebie. Najważniejsze jest to, by w CV zawrzeć wszystkie kluczowe informacje na temat swoich kompetencji i kwalifikacji, wykształcenia oraz przebiegu kariery zawodowej. Jeżeli ktoś ma dylemat, co napisać w cv, to właśnie są kluczowe punkty.

Co napisać w CV czyli kluczowe punkty

W CV należy po pierwsze zawrzeć wszystkie swoje dane teleadresowe, jak również można tam umieścić informacje dotyczące stanu cywilnego oraz datę urodzenia. To tak zwana stopka, obok której umieszcza się również najczęściej swoje zdjęcie. Zdjęcie powinno mieć format jak do dokumentów, powinno ukazywać twarz, w schludnej fryzurze oraz stonowanym makijażu.

Kolejne ważne informacje zawarte w CV to te dotyczące wykształcenia. Warto umieścić informacje chronologicznie, zaczynając od tych najważniejszych. Jeżeli posiada się wykształcenie wyższe, nie umieszcza się informacji o szkole średniej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której aplikuje się na stanowisko wymagające ukończenia szkoły kierunkkwej (na przykład technikum).

Kolejne kluczowe punkty

Po przedstawieniu informacji dotyczących wykształcenia, w tym również kwalifikacji zdobytych podczas kursów i szkoleń, można przejść do informacji dotyczących przebiegu kariery zawodowej i doświadczenia w pracy. Aby CV nie było zbyt rozległe, warto skupić się na doświadczeniu zawodowym, które pozwoli uzyskać zatrudnienie w nowym miejscu. W CV należy zatem zawierać informacje istotne z punktu widzenia konkretnego pracodawcy, do którego właśnie się aplikuje. CV nie może być zbyt rozbudowane i zawalone zbyt dużą ilością informacji, bo z ich gąszcza pracodawcy może być trudno wyciągnąć te istotne dla niego.