Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, powinien rozważyć powierzenie dokumentów podatkowych wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie. Dotyczy to również osób, które planują podjęcie pracy na własny rachunek i muszą zmagać się ze sprawami urzędowymi oraz podatkowymi przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

Zakres obowiązków biura rachunkowego

Każde biuro rachunkowe odpowiedzialne jest za sporządzanie wszelkiego rodzaju materiałów i dokumentów rozliczeniowych, takich jak między innymi deklaracje podatkowe, czy roczne zeznania podatkowe,

W zakres działalności biura http://www.union.katowice.pl/biuro-rachunkowe wchodzi również przygotowywanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych PIT, weryfikacja wyników, a także bilanse dotyczące zamknięcia roku obrachunkowego.

Na co może liczyć przedsiębiorca podpisujący umowę z biurem rachunkowym http://www.union.katowice.pl/biuro-rachunkowe

– prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz uproszczone formy ewidencji podatkowej;
– przygotowanie wszelkich deklaracji oraz innych dokumenty dla Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
– przygotowanie formularzy dla Urzędu Statystycznego, PFRON-u, NFZ;
– analizę i sprawozdanie finansowe;
– pełną obsługę w zakresie kadrowym i obsługi zatrudnionych pracowników przez przedsiębiorcę ( przygotowanie listy płac, umów o pracę, deklaracji zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, wypowiedzenia, rozwiązania umowy o prace, przygotowanie świadectwa pracy)

Biuro rachunkowe http://www.union.katowice.pl/biuro-rachunkowe zatrudnia osoby o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, a co za tym idzie, kolejnym zakresem działalności są usługi doradcze w tematyce finansowo-księgowej, zarówno dla podmiotów fizycznych, jak i prawnych, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Do tego można zaliczyć także pomoc w uzupełnianiu wszelkiego rodzaju formalności niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczych, spółek cywilnych, a także spółek prawa handlowego. Biuro może również reprezentować klienta przed takimi instytucjami jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy lub Główny Urząd Statystyczny.

Odpowiedzialność biura za ewentualne błędy

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, biuro rachunkowe posiada polisę na kwotę 500.000 podpisaną z ubezpieczycielem PZU SA. To daje gwarancję odszkodowania w przypadku zaistniałych błędów podatkowych, wynikających tylko i wyłącznie z winy biura rachunkowego.

Biuro http://www.union.katowice.pl/biuro-rachunkowe jest godnym partnerem dla swoich klientów.