Kancelaria notarialna jest miejscem, z którego każdy z nas skorzystał w ciągu swojego życia przynajmniej raz. W tym miejscu można załatwić bardzo wiele spraw, które wymagają obecności notariusza. A co dokładnie można załatwić w kancelarii notarialnej?

Kancelaria notarialna – miejsce zaufania publicznego

U notariusza można podpisać bardzo wiele umów. Między innymi umowy sprzedaży lub małżeńską umowę majątkową. Notariusz to także osoba, przy której sporządzić można odpis lub wypis protokołu.

Notariusz jest funkcjonariuszem państwowym i uznawany jest za osobę zaufania publicznego. Jego funkcja świadczy o tym, że w swojej pracy kieruje się on przepisami prawa, jest bezstronny oraz naturalnie musi zachować tajemnicę zawodową. Obowiązki wykonywane przez notariusza muszą być dokonywane z poszanowaniem interesów stron.

Jakie sprawy można załatwić w kancelarii notarialnej?

Czynnościami notarialnymi nazywa się wszystkie te czynności, w których strony muszą lub chcą nadać formę notarialną. Zadaniem notariusza jest między innymi sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów czy poświadczeń.

W kancelarii notarialnej można sporządzić wypis, odpis oraz wyciąg dokumentów. Bardzo często w tym miejscu sporządzane są projekty aktów czy oświadczeń. Nie każdy pewnie o tym wie, ale u notariusza można przechowywać także pieniądze, papiery wartościowe lub inne dane, które mogą być przechowywane na przenośnych nośnikach danych. Oczywiście najczęściej u notariusza sporządza się testament lub wykaz inwentarza.

Jak znaleźć odpowiednią kancelarię notarialną?

Notariusz sprawia, że podpisując pismo przy jego obecności staje się to pismo dokumentem urzędowym. Dlatego też ciąży na notariuszu bardzo duża odpowiedzialność. W dobrej kancelarii notarialnej można bezpłatnie uzyskać informacje, które związane są z czynnościami notarialnymi podejmowanymi w toku sprawy.

Znalezienie dobrej kancelarii najlepiej zacząć od internetu. Oczywiście należy przeczytać opinie, jakie są zamieszczone na temat danego notariusza. Warto, aby kancelaria znajdowała się w miarę blisko miejsca zamieszkania. Ważnym aspektem jest także to, aby była możliwość ciągłego kontaktu z notariuszem w trakcie załatwiania u niego spraw.