Osoby nadmiernie zadłużone najczęściej przyjmują postawę pasywną, poddają się bez próby walki. To złe podejście do problemu długów, ponieważ nie skutkuje pozytywnymi rozwiązaniami. Tymczasem istnieje wiele rozwiązań, które ułatwiają wyjście z trudnej sytuacji finansowej.

Tego nie wolno robić

Wiele osób, które wpadną w spiralę zadłużenia i nie mogą regularnie spłacać rat kredytów i pożyczek, podejmują działania, które dodatkowo zwiększają ich zadłużenie. Do najczęstszych błędów należą:

– zaciąganie nowych zobowiązań, by spłacić stare,
– dopuszczenie do przedawnienia długów,
– unikanie kontaktu z wierzycielami.

Branie nowych kredytów, by spłacić stare zobowiązania to dla wielu osób sposób na rozwiązanie problemów finansowych. W rzeczywistości jest to zwiększenie zobowiązań i dołożenie nowych rat do spłaty.

Opóźnienie spłaty kredytu w terminie powoduje najczęściej upomnienia i telefony ze strony banku. Każdy kredytobiorca powinien wiedzieć, że bank nalicza za to dodatkowe opłaty i odsetki karne za przedawnienia spłat.

Jeszcze gorszym rozwiązaniem jest unikanie wszystkich kontaktów z wierzycielem. Uznaje to za umyślne unikanie spłat i najczęściej kieruje sprawę do sądu, egzekucją długu zajmuje się komornik, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Oddłużenie sposobem na długi

Najlepszym rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w pętli długów jest przeprowadzenie oddłużenia. Nie jest to proces prosty i czasami wymaga wielu wyrzeczeń, ale ostatecznie przynosi pozytywne efekty. Domowy budżet wraca do równowagi, a dłużnik odzyskuje komfort psychiczny. W dalszej perspektywie czasu podnosi to także poziom życia rodziny, w miarę spłaty zadłużenia, wyrzeczenia będą coraz mniejsze.

Warunkiem skutecznego Oddłużenia jest sporządzenie bilansu dochodów i wydatków oraz znalezienie oszczędności, które będą mogły być przeznaczone na spłatę długów. Czasami wymaga to wielu wyrzeczeń, ale po latach można odzyskać płynność finansową, pozbyć się stresu oraz odzyskać wewnętrzny spokój, a to zapewnia komfort.