Fuzje firm to wydarzenia, które z punktu widzenia ich zarządu mogą być ogromną szansą i początkiem zmian na lepsze. Natomiast z punktu widzenia mniej, lub bardziej szeregowych pracowników fuzje postrzegane są przede wszystkim jako sytuacje grożące grupowymi zwolnieniami i pogorszeniem sytuacji finansowej. Skąd takie spojrzenie na sprawę?

Co to jest fuzja firm i do czego prowadzi?

Fuzje firm to organizowane na szeroką skalę zmiany struktury dwóch, lub więcej spółek, w których de facto ulegają one rozwiązaniu. Cały ich majątek przekazywany jest do nowej, większej spółki, która powstaje jako wynik fuzji.

Istnieją fuzje różnego rodzaju. Najbardziej popularne są takie, w których łączą się ze sobą dwie spółki działające w tym samym sektorze, na tych samym, bądź różnych poziomach. Są to fuzje: pozioma i pionowa. Czasami może również dochodzić do fuzji w której łączą się spółki działające w zupełnie różnych sektorach gospodarki. Nazywa się to fuzją konglomeratową.

Jakie niebezpieczeństwa związane są z fuzją?

Fuzje firm niosą za sobą wiele potencjalnych korzyści. Należą do nich na przykład: zwiększenie kapitału, wzmocnienie pozycji na rynku, uzyskanie większej kontroli nad procesem produkcyjno-sprzedażowym. Oprócz tych korzyści istnieją również poważne niebezpieczeństwa.

Kiedy dojdzie już do fuzji firm, musi zostać stworzony nowy zarząd – najczęściej na drodze wcześniejszych ustaleń. Firmy wnoszą swój majątek, ale w sensie organizacyjnym dalej pozostają osobnymi bytami. Jest tak przynajmniej na początku. Działanie spółek podlegających fuzji musi ulec jednak poważnym zmianom, by faktycznie połączyły się w całość. W takiej sytuacji istnieje poważne ryzyko, że jedna z nich więcej straci, niż zyska, mimo że przedsiębiorstwo jako całość ulegnie wzmocnieniu.

Co to oznacza w praktyce dla pracowników?

Dla pracowników będzie to z całą pewnością oznaczać poważne zmiany. Jakie dokładnie – to będzie zależało od korzyści, jakie firma odniesie z fuzji. Jeżeli skutkiem będzie rozwój wszystkich połączonych przedsiębiorstw, to można oczekiwać zmian na lepsze.

Jeżeli jednak efektem fuzji firm będzie poważne ograniczenie części działalności, część pracowników prawdopodobnie straci zatrudnienie. Jak już wspomniano na początku, dla nowej firmy jako całości nie będzie to miało większego znaczenia. Natomiast z punktu widzenia zatrudnionych osób może być zapowiedzią wielkich zmian.