Wycena przedsiębiorstwa zależy od kilku czynników. Należy wziąć pod uwagę zarówno oferowany przez firmę produkt, relacje z klientami, miejsce, w którym dane przedsiębiorstwo działa, jak i jego strukturę, czy zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Aby lepiej zrozumieć to, jak kształtują się ceny firm, warto przyjrzeć się tym czynnikom lepiej.

Czynniki związane z produktem

Wycena przedsiębiorstw opiera się w dużej mierze na produkcie (rozumianym szeroko – jako wszystkie oferowane przez firmę produkty i usługi), na którym zarabia firma. Nie da się zaprzeczyć, że niezależnie od wielkości samego przedsiębiorstwa, czy jego sytuacji finansowej na rynku obecne są bardziej i mniej wartościowe produkty. Firmy zarabiające na atrakcyjnych produktach wyceniane są znacznie wyżej.

Nie bez znaczenia jest również świadomość marki wśród potencjalnych klientów firmy, która oznacza to, w jakim stopniu konsumenci kojarzą danego producenta i jego produkty. Dla zwiększenia wartości prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa poleca się prowadzenie kampanii zwiększających świadomość marki.

Czynniki związane z klientami

Wierność klientów jest czynnikiem, który w bardzo dużej mierze wpływa na wynik wyceny przedsiębiorstwa. Należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca ma cały arsenał środków, które pozwalają mu na uzyskanie przywiązania konsumentów do produktów jego firmy.

Bardzo duży wpływ ma również zaufanie klientów. Buduje się je najczęściej latami, a kluczowy wpływ mają tu strategie komunikacyjne wypracowane w przedsiębiorstwie. Szczególnie ważny jest sposób podejścia do klientów niezadowolonych ze współpracy.

Pozostałe czynniki wpływające na wycenę przedsiębiorstw

Jednym z czynników, które sprawiają, że wynik wyceny przedsiębiorstwa jest o wiele korzystniejszy dla firmy, jest również po prostu moda. Bardzo często zdarza się, że duże firmy kupują modne marki, dla odświeżenia swojego wizerunku.

Kwestią, której nie można nigdy pominąć jest również obecność wyszkolonej kadry kierowniczej, która po przejęciu firmy będzie mogła zająć się skutecznym jej zarządzaniem. Dlatego też firmy, które zatrudniają na stanowiskach kierowniczych naprawdę utalentowanych ludzi zazwyczaj wyceniane są znaczenie wyżej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.