Problemy z długami, niemożność utrzymania stabilnej sytuacji finansowej sprawiają, że dana osoba nie radzi sobie z dalszym funkcjonowaniem. Może wpaść w pętlę kredytową, zostać wpisana na listę dłużników bądź stracić ewentualny dochód na rzecz egzekucji komorniczej. Być może warto wtedy pomyśleć o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką zgodnie z nowymi przepisami?

Niedawna nowelizacja prawa upadłościowego z dnia 24.03.2020 r. zmodyfikowała nieco przepisy, które określały, Jak ogłosić upadłość konsumencką. Zmiany nie są zbyt znaczące, ale na pewno warto się z nimi zapoznać.

Każda taka zmiana wymusza na osobach zainteresowanych sprawdzenie, czy być może nowe przepisy mówiące jak ogłosić upadłość konsumencką są dla nich bardziej korzystne niż poprzednie. Być może obecnie jest łatwiej albo też wręcz przeciwnie. Analizując zapisy nowelizacji, można zauważyć na szczęście, że całość procedur stała się dużo łatwiejsza.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostaje korzystnym posunięciem w sytuacji, gdy dłużnik nie ma możliwości spłaty swoich zobowiązań, a nie chce utracić całego majątku itd.

Co wynika z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Dzięki możliwości skorzystania z tej procedury, niewypłacalna osoba może poddać się oddłużeniu. Najczęściej w jego wyniku dochodzi do częściowego rozdysponowania majątku na rzecz wierzycieli lub też do umorzenia długów (nie zawsze całkowitego).

Teoretycznie każda osoba prywatna ma prawo wnioskować w sądzie o upadłość konsumencką. Nie mogą oczywiście robić tego osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy. Sąd obecnie rozważa każdy wniosek, nawet taki pochodzący od osoby nieuzasadniającej w odpowiedni sposób przyczyn powstania niewypłacalności.

O poddaniu się wspomnianym procedurom można więc pomyśleć w sytuacji poważnych trudności z regulacją zobowiązań finansowych. Jest to w szczególności wskazane wtedy, gdy łączna suma zadłużeń do uregulowania w najbliższym czasie jest dużo wyższa, niż dochód dłużnika.