Wypadek samochodowy we Włoszech może zdarzyć się każdemu, kto podróżuje w tym kraju. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak się zachować w trakcie zdarzenia drogowego i od czego zacząć starania o uzyskanie odszkodowania. Osoby, które słabo orientują się w przepisach włoskiego prawa i nie znają języka, powinny skorzystać z pomocy prawników.

Odszkodowanie za wypadek we Włoszech – gdzie następuje likwidacja szkody komunikacyjnej?

Sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania we Włoszech można załatwić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z usług pośrednika, czyli reprezentanta ubezpieczyciela sprawcy w Polsce. Drugim sposobem, który jest lepszy i korzystniejszy dla osoby poszkodowanej, jest likwidacja szkody bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia we Włoszech. Czas oczekiwania na Odszkodowanie we Włoszech może być wprawdzie dłuższy, natomiast kwota może być znacznie wyższa.

Co wpływa na wysokość odszkodowania we Włoszech?

Odszkodowanie za wypadek samochodowy we Włoszech należy się każdej osobie, która została poszkodowana w wypadku samochodowym. Może to być zadośćuczynienie, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i dojazdów na leczenie, a także zwrot kosztów opieki osób bliskich oraz zwrot kosztów w pochówku, jeśli nastąpił zgon osoby bliskiej.

Jak zachować się w razie wypadku?

Przede wszystkim należy zadzwonić po karetkę pogotowia i na policję. Dobrze jest również spisać wszystkie dane sprawcy, takie jak imię, nazwisko, a także adres sprawcy, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz numer polisy ubezpieczeniowej. Jeśli są świadkowie kolizji to warto spisać również ich dane i numery kontaktowe. Dobrze jest opisać również miejsce wypadku, okoliczności zdarzenia, a także inne, dostępne i istotne informacje.Jeżeli jest taka możliwość to należy wypełnić formularz wspólnego oświadczenia o wypadku drogowym, najlepiej w dwóch językach. Następnie należy wystąpić o odszkodowanie we Włoszech i czekać cierpliwie.Jeśli nie ma wątpliwości co do tego, kto jest winien, na odszkodowanie za wypadek we Włoszech czeka się kilka miesięcy. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, czas oczekiwania znacznie się wydłuży. Okres oczekiwania jest indywidualny dla każdego przypadku.