Notariusz należy do rodziny zawodów prawniczych, jednak znacząco różni się od pracy adwokata. Przede wszystkim nie zajmuje się prawem karnym, cywilnym czy rodzinnym. Z usług notariusza najczęściej korzysta się w sytuacji, kiedy nabywa się lub sprzedaje nieruchomość, sporządza testament, umowę darowizny lun ustanawia rozdzielność majątkową.

Co należy zrobić aby zostać notariuszem?

Początkiem drogi w karierze jest ukończenie studiów prawniczych, które jak wiadomo, do najłatwiejszych nie należą. Uzyskanie tytułu magistra pozwala na odbycie aplikacji notarialnej. I tym momencie można wybrać jedną z dwóch dróg, prowadzących do zawodu. Po pierwsze, można samemu poszukać kancelarii, w której będzie odbywany staż. Po drugie, można skorzystać z tej, która wskaże Izba Notarialna.

W czasie trwania praktyki kandydat musi dodatkowo odbyć półroczny staż w sądzie, orzekającym w sprawach cywilnych, księgowo-wieczystych lub rejestrowych. Na końcu te długiej drogi trzeba jeszcze zdać państwowy egzamin i dopiero pozytywny wynik pozwala na odbycie dwuletniego stażu na stanowisku asesora po ukończeniu, którego można się starać o uzyskanie pozwolenia na założenie własnej kancelarii notarialnej.

Jakie obowiązki ma notariusz?

Zwykle do kancelarii notarialnej trafiają ludzie w celu sporządzenia aktu kupna lub sprzedaży jakiejś nieruchomości, ale to nie jedyne obowiązki notariusza. Wśród tych wykonywanych najczęściej znajdują się różnego rodzaju oświadczenia, umowy przedwstępne, ale także intercyzy zawierane przed ślubem, przechowywanie dokumentów, a nawet pieniędzy i papierów wartościowych. U notariusza można także poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem.

Codzienna praca w kancelarii notarialnej polega na przyjmowaniu interesantów i zagwarantowaniu, że ich interesy będą odpowiednio zabezpieczone. Mowa tutaj o sporządzaniu np. testamentów, umów darowizny czy dożywocia. Będąc notariuszem wykonuje się zawód, który jest powszechnie szanowany i wzbudza zaufanie. Nic więc dziwnego, że ludzie, którzy chcą być pewni, że zawierane przez nich umowy lub akty będą miały moc prawną korzystają z usług kancelarii notarialnej.

Podsumowanie

Nie da się nie zauważyć, że aby móc zostać notariuszem potrzeba wielu lat nauki i praktyk. Jednak włożony trud i wysiłek się opłacają – nie tylko ze względów finansowych, ale także dla samego prestiżu, jaki ma w sobie zawód notariusza.

Prowadzenie własnej kancelarii z pewnością niesie ze sobą wiele korzyści, jak np. elastyczne godziny pracy i przyzwoite zarobki. Co prawda w dużej mierze zależą one od doświadczenia, renomy i ilości interesantów, to jednak wciąż należą do wysokich.

Artykuł powstał w oparciu o materiały ze strony notariusz-bydgoszcz.com.pl.