O upadłości konsumenckiej słyszało wiele osób, nie wszyscy jednak wiedzą, jak przebrnąć przez procedurę sądową. Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Pierwszy krok

Upadłość konsumencka to propozycja dla tych osób, które nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Chcąc rozpocząć procedurę w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu. Jest to koszt 30 złotych.

Wniosek można wypełnić samodzielnie, ale również można skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w pomocy osobom zadłużonym.

Warto pamiętać, że integralną częścią wniosku o ogłoszenie upadłości jest umotywowanie swojej sytuacji. Często jest to dosyć trudne, a pomoc prawna okazuje się niezbędna.

Majątek dłużnika

Wypełniając Wniosek o ogłoszenie upadłości trzeba wyszczególnić swój cały majątek. Koniecznie trzeba wspomnieć o posiadanych nieruchomościach. Należy podać ich dokładny adres oraz szacunkową wartość.

Kolejnym krokiem jest wyszczególnienie swoich oszczędności w gotówce. Należy napisać nie tylko o oszczędnościach, które znajdują się na koncie, ale również o lokatach, obligacjach czy akcjach.

Dochody i stałe koszty

Wypełniając wniosek o ogłoszenie upadłości należy podać jakie dłużnik ma dochody. Należy pamiętać, by wyszczególnić czy jest to kwota brutto czy netto.

W tym dziale należy również podać informację czy komornik zajął dochód i w jakiej wysokości. Konieczne jest tu również opisanie swoich stałych wydatków. Opłaty czynszowe za mieszkanie, gaz, energię czy żywność. Jest to również miejsce, gdzie dłużnik podaje wydatki na utrzymanie osób małoletnich, które znajdują się pod jego opieką.

Zobowiązania

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać dokładne dane dotyczące wszystkich zobowiązań. Konieczne podanie jest wszystkich zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

We wniosku o ogłoszenie upadłości należy również wspomnieć o wierzytelnościach spornych. Są to długi, z którymi dłużnik się nie zgadza. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają stanowisko dłużnika, np. potwierdzenie zapłaty.