Z usług notarialnych korzysta się z wielu powodów. Są takie sprawy, kiedy akt notarialny jest konieczny. Są i takie, kiedy akt notarialny może być dodatkowym zabezpieczeniem. Warto wiedzieć, kiedy skorzystać z usług notariusza i jaką kancelarię wybrać.

Usługi notarialne

Do kancelarii notarialnej najczęściej udajemy się w celu sporządzenia aktu notarialnego. Jak wspomniano, często taki dokument jest wymagany przy niektórych czynnościach prawnych. Czasem może stanowić dodatkowe zabezpieczenie. Najczęściej kancelaria notarialna sporządza akty notarialne w takich sprawach jak sprzedaż lub kupno nieruchomości, przekazanie darowizny, wyłączenie wspólnoty majątkowej między małżonkami, spisanie testamentu, poświadczenie podpisu bądź poświadczenie pełnomocnictwa. Spraw, w których pomóc może notariusz jest oczywiście dużo więcej.

Wizyta w kancelarii notarialnej

Do wizyty u notariusza zawsze należy się odpowiednio przygotować. Podstawa to zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Może być to dowód osobisty bądź paszport. Dodatkowo zabrać należy dokumenty, które dotyczą sprawy. W przypadku zakupu bądź sprzedaży nieruchomości zabrać należy dowód własności. W przypadku np. spisania intercyzy potrzeby będzie akt zawarcia związku małżeńskiego. Bez posiadania wymagany dokumentów notariusz odmówi sporządzenia aktu notarialnego. Dlatego przed wizytą u notariusza warto jest wcześniej zadzwonić i dokładnie dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzeba podczas spotkania z notariuszem.

Akt notarialny musi być zrozumiały

Każda kancelaria notarialna musi tak przeprowadzać czynności, aby były one zrozumiałe dla każdej ze stron. Dlatego jeśli jedną ze stron będzie np. osoba głuchoniema notariusz może powołać biegłego. Po sporządzeniu aktu notarialnego, ale jeszcze przed jego podpisem notariusz zawsze pyta każdą ze stron czy zawarte w nim zapisy są dla wszystkich zrozumiałe. Dopiero po potwierdzeniu możliwe jest podpisanie aktu notarialnego.

Koszty usług notarialnych

Usługi kancelarii notarialnych oczywiście nie są bezpłatne. Ich ceny uzależnione są od konkretnej czynności notarialnej. Wszystkie kancelarie notarialne obowiązują jednak maksymalne stawki, które nie mogą zostać przekroczone.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.