Wielu przedsiębiorców rozpoczyna prowadzenie biznesu jako działalność osoby fizycznej. Nie znaczy to, że taka forma prawna musi pozostać na zawsze. Jak wygląda przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Kiedy warto przekształcić działalność gospodarczą w spółkę?

Prowadzenie firmy to ciągły rozwój. Firma, która dobrze prosperuje dochodzi do momentu, w którym prowadzenie działalności gospodarczej w postaci jednoosobowej nie ma już racji bytu. W takiej sytuacji warto rozwinąć firmę i przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie korzyści mogą wyniknąć z tego przekształcenia?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. ma wiele zalet. Jedną z nich jest zwiększenie kapitału, który wnoszą wspólnicy. Dzięki temu firmę będzie stać na większe inwestycje.

Warto również pamiętać, że przekształcenie w spółkę często wiąże się z obniżeniem kosztów działalności. Firmy mogą zatem zmienić sposób opodatkowania, starać się o dotacje czy wprowadzić rozliczenia kwartalne, które często są korzystniejsze.

Jak wypełnić formalności?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy rozpocząć od sporządzenia planu przekształcenia, który musi być sprawdzony przez biegłego rewidenta. Jest to pierwszy krok.

Nie można zapomnieć, że plan przekształcenia musi mieć formę aktu notarialnego. Musi zawierać wycenę majątku bilansowego na dzień sporządzenia planu.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie oświadczenia przedsiębiorcy o przekształceniu. Ważnym krokiem jest podpisanie umowy spółki, w której zostanie powołany zarząd spółki.

Umowa spółki musi zostać sporządzona u notariusza. Należy pamiętać, że muszą być w niej zawarte wszystkie ważne postanowienia, które określają zasady funkcjonowania spółki, wkład wspólników, ich udziały oraz sposób rozliczenia między wspólnikami.

Kolejnym krokiem, który jest niezbędny, by spółka mogła rozpocząć funkcjonowanie, jest zgłoszenie jej do KRS wraz z jednoczesnym wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru CEIDG.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wiąże się z wieloma zmianami dla przedsiębiorcy. Ulegnie zmianie jego numer NIP oraz REGON. Firma jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, a dochody będą opodatkowane podwójnie. Spółka zapłaci podatek CIT, a wspólnicy muszą odprowadzić podatek PIT.