Zawód notariusza ma długą historię, wszakże początków jego funkcjonowania w Polsce historycy doszukują się już w XIII wieku. Pierwsze akty wyszły spod pióra powołanych przez arcybiskupa gnieźnieńskiego rejentów ponad 700 lat temu. Od tego czasu profesja notariusza znacznie ewoluowała, a przede wszystkim przeszła spod zwierzchnictwa kościoła w ręce państwa.

Praca rejenta w XXI wieku – regulacje prawne

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że jego obowiązki mają istotne znaczenie dla interesów społecznych. W związku z tym rejentowi przysługują pewne przywileje, ale działalność miejsc takich jak kancelaria notarialna musi być dokładnie określona ustawowo. W Polsce od początku lat 90-tych obowiązuje dokument formalizujący wszelkie aspekty pracy rejentów. „Prawo o notariacie” jest niezwykle szczegółowym zbiorem przywilejów i obowiązków osób podejmujących się tejże profesji. Ustawa jasno określa zasady zdobywania zawodu, prowadzenia kancelarii i sporządzania poszczególnych aktów, a ponadto reguluje także kwestie wynagrodzenia dla prawnika poprzez narzucenie maksymalnej wartości taksy.

Kompetencje i cechy notariusza

Choć posada rejenta, z punktu widzenia osób postronnych, może wydawać się niewymagająca, w istocie nie polega jedynie na uzupełnianiu gotowych wzorów aktów o dane zgłaszających się klientów. Praca w miejscu takim jak kancelaria notarialna wymaga zdobycie wyższego, kierunkowego wykształcenia, a także odbycia praktyki i przystąpienia do państwowego egzaminu. Edukacja rejenta nie kończy się jednak na uzyskaniu tytułu, bowiem prawnik jest zobowiązany znać obowiązujące przepisy, a te nieustannie się zmieniają. Poza kwestiami formalnymi, notariusz musi również cechować się nienaganną opinią i być osobą bezwzględnie uczciwą i moralną. Wszakże zobowiązany jest do pozostawania bezstronnym podczas wykonywania czynności, a także do zachowywania tajemnicy zawodowej i kierowanie się wyłącznie prawem, nigdy własnym interesem, czy chęcią wzbogacenia się.

Kancelaria notarialna jest bez wątpienia prestiżowym miejscem pracy, ale zdobycie w niej posady wymaga lat poświęceń. Być może jednak właśnie dzięki surowym obwarowaniom prawnym zawód rejenta nieustannie cieszy się uznaniem społecznym.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.